Αλλάζει ο κανονισμό των ΚΤΕΛ, σύμφωνα με τον οποίο οι προσλήψεις του τακτικού ή του έκτακτου προσωπικού διενεργούνται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε ΚΤΕΛ.

Ωστόσο, με το άρθρο 38 του ν. 4530/18 επέρχεται τροποποίηση και ορίζεται ότι: «Συμβάσεις εργασίας οι οποίες κατά παράβαση του κανονισμού καταρτίζονται απευθείας από τον πρόεδρο του ΔΣ ή το διευθύνοντα σύμβουλο ή άλλο μέλος του ΔΣ ή το διευθυντή του οικείου ΚΤΕΛ, θεωρούνται έγκυρες μετά την πάροδο διμήνου από την πρόσληψη, εφόσον δεν καταγγελθούν εντός του διαστήματος αυτού από το ΚΤΕΛ.».

Διαβάστε περισσότερα στο τεύχος Μαΐου του περιοδικού TROXOI & TIR που κυκλοφορεί στα περίπτερα.