Τη δυνατότητα να λάβουν σε μορφή επιδότησης στους λογαριασμούς τους ένα μέρος από το κόστος μεταφοράς τους, θα έχουν πλέον οι νησιώτες επιβάτες αλλά και τα εμπορεύματα επιχειρήσεων που βρίσκονται σε αυτά, με την πιλοτική εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου από 01/07/2018 και σε πλήρη λειτουργία σε όλα τα νησιά από 01/01/2019.

Σκοπός, είναι το κόστος που αντιστοιχεί ανά επιβάτη και ανά εμπόρευμα με θαλάσσια μέσα μεταφοράς, να είναι ισοδύναμο για την ίδια απόσταση που κοστίζει η μετακίνηση με ΚΤΕΛ. Ειδικότερα για τα εμπορεύματα, θα λαμβάνεται υπόψη το κόστος για τη μεταφορά των προϊόντων είτε κατά μονάδα βάρους (κιλά) είτε ανά παλέτα ή κυβικό μέτρο, όπως αυτό αποτυπώνεται στις φορτωτικές.

Διαβάστε περισσότερα στο τεύχος του ΤΡΟΧΟΙ & TIR που κυκλοφορεί.