Φορολογία υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση ΦΔΧ

και πότε προβλέπεται απαλλαγή του φόρου

Η απαλλαγή από το φόρο υπεραξίας στην περίπτωση πώλησης ΦΔΧ εξακολουθεί να ισχύει, εφόσον αυτό αντικατασταθεί μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία της πώλησής του. Ο προσδιορισμός, της υπεραξίας γίνεται από τη ΔOY στη βάση ενός συγκεκριμένου τύπου που λαμβάνει υπόψη το τίμημα απόκτησης του οχήματος, την ηλικία του, τις αποσβέσεις κ.λ.π.

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση και τις οδηγίες που δόθηκαν ανά περίπτωση στο τεύχος Ιουλίου που κυκλοφορεί στα περίπτερα από 29/6