τιμές ντίζελ

Ανεβαίνουν οι τιμές ντίζελ και adblue

Διατηρούνται οι ανοδικές τάσεις στα καύσιμα με το πετρέλαιο σήμερα (02/03/22) να έχει μέση πανελλαδική τιμή πώλησης στην αντλία στα 1,665 ευρώ/ λίτρο

Φίλτρα