Πράσινος Δακτύλιος | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

Πράσινος Δακτύλιος

Πράσινος δακτύλιος για οχήματα «Euro 5»

Πράσινος δακτύλιος για οχήματα «Euro 5»

Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων στο μικρό και μεγάλο δακτύλιο της Αθήνας. Από την 1η Σεπτεμβρίου του 2012
Πράσινος Δακτύλιος

Πράσινος Δακτύλιος

Μετατίθεται για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο η εφαρμογή του μέτρου του πράσινου δακτυλίου, εντός του οποίου θα επιτρέπεται καθημερινά η κυκλοφορία μόνο Euro 5 οχημάτων, ενώ οχήματα παλαιότερων αντιρρυπαντικών προδιαγραφών, όπως Euro 4, Euro 3 κ.λπ.