21 μέτρα

Πρωτότυπα Μελλοντικά Αστικά Λεωφορεία Mercedes-Benz

Στην παραδοσιακή έδρα του τμήματος λεωφορείων της Mercedes-Benz, στο εργοστάσιο του Μανχάιμ στη Γερμανία, έγινε η προ-παρουσίαση των μοντέλων που θα

Φίλτρα