3887 | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

3887

Διαβάστε στο τεύχος Ιουλίου που κυκλοφορεί τις αλλαγές που επήλθαν τώρα στον τομέα των μισθώσεων των φορτηγών αυτοκινήτων, στην απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας κ.α.

Οι Οδικές Μεταφορές μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις

Αλλάζει η εικόνα των Οδικών Μεταφορών με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 104 του νόμου 4472/17 (βλέπε προηγούμενο τεύχος του Τ.Τ.) καθώς μια σειρά ρυθμίσεων που τέθηκαν σε ισχύ από το 2010 με το νόμο 3887/10 παύουν να ισχύουν ή τροποποιούνται με αρνητικές επιπτώσεις για τους «παλιούς» αυτο
Παράταση προθεσμίας για αντικατάσταση ΦΔΧ οχημάτων, με φορτηγά νεότερης τεχνολογίας

Παράταση προθεσμίας για αντικατάσταση ΦΔΧ οχημάτων, με φορτηγά νεότερης τεχνολογίας

Ένα έτος παράταση της προθεσμίας για την υποχρέωση αντικατάστασης ΦΔΧ οχημάτων, με φορτηγά νεότερης τεχνολογίας τουλάχιστον Euro4, κατόπιν μεταβίβασης, δόθηκε από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Σύμφωνα με τη Γ.Γ. Μεταφορών Πέτη Πέρκα, «με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.