χρήσιμα νέα | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

χρήσιμα νέα

Θα θέλατε να αναγράφεται η ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας στην καινούργια άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας;

Καινούργια άδεια κυκλοφορίας: Τη θέλετε;

Θα θέλατε να αναγράφεται η ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας στην καινούργια άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας;
Πώς βγαίνει η άδεια Φορτηγού ΙΧ για μεταφορές αλόγων

Με διαβατήριο τα άλογα

Πώς βγαίνει η άδεια Φορτηγού ΙΧ για μεταφορές αλόγων Για τον έλεγχο της νομιμότητας της μεταφοράς των αλόγων των αθλητών και των ιππικών ομίλων απαιτείται το κάθε μεταφερόμενο άλογο να έχει και το διαβατήριό του ή σχετική βεβαίωση του ιππικού ομίλου που ανήκει.
Εάν ο εξοπλισμός είναι εφοδιασμένος με αφαιρούμενες ή εξαρτημένες θερμικές συσκευές, το διακριτικό σήμα ή τα διακριτικά σήματα θα συμπληρώνονται με το γράμμα Χ στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1. Για ψυχόμενο εξοπλισμό: Όταν οι εύτηκτες πλάκες χρειάζεται να τοποθετηθούν σε άλλον θάλαμο για την ψύξη. 2. Για μηχανικά ψυχόμενο εξοπλισμό: Όταν ο συμπιεστής παίρνει κίνηση από τη μηχανή του οχήματος.

Βασικά σημεία της ATP που ενδιαφέρουν τους διεθνείς ψυγειομεταφορείς

Το τελικό κείμενο της Συμφωνίας για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται γι’ αυτές τις μεταφορές (ATP) έγινε αποδεκτό απ’ όλα τα συμβαλλόμενα κράτη περιλαμβανομένης και της χώρας μας και η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1784/B/21 Μαΐου