σταθμοί φόρτισης ηλεκτροκίνητων

Αργούν τα σχέδια φόρτισης ηλεκτροκίνητων στους Δήμους

Καθυστερήσεις παρατηρούνται στους περισσότερους Δήμους της χώρας για την εκπόνηση των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ). Έτσι, με απόφαση

Φίλτρα