Τροχοί & TIR

Ακινησία για ρυμουλκούμενα τροχόσπιτα και τροχοσκηνές

Η διαδικασία θέσης σε ακινησία ρυμουλκούμενων τροχόσπιτων και τροχοσκηνών, για τα οποία έχουν χορηγηθεί στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδα αριθμού κυκλοφορίας) θα διενεργείται στις Διευθύνσεις
Τρίτη 03/01/2023 - 15:56
Κοινοποίηση στα Social Media

Η διαδικασία θέσης σε ακινησία ρυμουλκούμενων τροχόσπιτων και τροχοσκηνών, για τα οποία έχουν χορηγηθεί στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδα αριθμού κυκλοφορίας) θα διενεργείται στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας, κατ’ αναλογία με τη διαδικασία που ήδη ακολουθείται για την ακινησία των ρυμουλκούμενων τροχόσπιτων και τροχοσκηνών, τα οποία κυκλοφορούν με ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης και συνδέονται με το έλκον όχημα. 

Συγκεκριμένα θα ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

1. Ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ρυμουλκούμενου τροχόσπιτου ή τροχοσκηνής υποβάλλει αίτηση – υπεύθυνη δήλωση προς την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας για τη θέση σε ακινησία του ανωτέρω οχήματός του, καταθέτοντας την άδεια κυκλοφορίας και την πινακίδα αριθμού κυκλοφορίας του εν λόγω οχήματος.

2. Η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας παραλαμβάνει την αίτηση – δήλωση θέσης σε ακινησία του ρυμουλκούμενου τροχόσπιτου ή τροχοσκηνής, καθώς και τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδα) αυτού και εκδίδει βεβαίωση θέσης σε ακινησία του εν λόγω οχήματος, στην οποία περιλαμβάνονται ο ιδιοκτήτης αυτού, ο αριθμός κυκλοφορίας και τα βασικά στοιχεία που ταυτοποιούν το όχημα.

3. Στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης του οχήματος υποβάλλει τη βεβαίωση θέσης σε ακινησία του ρυμουλκούμενου τροχόσπιτου ή τροχοσκηνής στην αρμόδια φορολογική αρχή, προκειμένου να ανασταλεί η επιβολή τελών κυκλοφορίας για το χρονικό διάστημα της ακινησίας του οχήματος, σύμφωνα με την κείμενη φορολογική νομοθεσία.

PreviousNext