ΕΛΛΑΔΑ - GR

 

1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των φορτηγών αυτοκινήτων ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου στα τμήματα των εθνικών οδών και κατά τις ημέρες και ώρες που ακολουθούν, ως εξής:

Α. Απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων κατά διαδρομή

Α1. Απαγορεύσεις στο ρεύμα εξόδου από τα Αστικά Κέντρα.

(α) Στη Νέα Εθνική Οδό (Ν.Ε.Ο.) και στην Παλαιά Εθνική Οδό (Π.Ε.Ο.) Αθηνών – Κορίνθου – Πατρών, από τα Διόδια Ελευσίνας μέχρι τα Διόδια Ρίου.

(β) Στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, από τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι) μέχρι τη διασταύρωση του Μπράλου, από τον κόμβο Λαμίας μέχρι τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας και από τη Λάρισα (Χ.Θ. 365+400) μέχρι την κάτω διάβαση περιοχής Σκοτίνας (Χ.Θ. 410+000).

(γ) Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, από την αερογέφυρα Θέρμης μέχρι το 34ο χιλιόμετρο.

(δ) Στην Εθνική Οδό Σχηματαρίου – Χαλκίδας, από τη διασταύρωσή της με τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης μέχρι την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (Χ.Θ. 12+300).

(ε) Στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας, από το 11ο χλμ. (Χ.Θ.11+340) έως την Χ.Θ. 97 + 650. (μέχρι τη γέφυρα του Στρυμόνα).

Α2. Απαγορεύσεις στο ρεύμα εισόδου στα Αστικά Κέντρα

(α) Στη Ν.Ε.Ο. και στην Π.Ε.Ο. Πατρών – Κορίνθου – Αθηνών, από τα Διόδια Ρίου μέχρι τα Διόδια Ελευσίνας

(β) Στη Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα, από την κάτω διάβαση περιοχής Σκοτίνας (Χ.Θ. 410) μέχρι τη Λάρισα (Χ.Θ. 365+400), από τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας μέχρι τον κόμβο Λαμίας και από τη διασταύρωση του Μπράλου μέχρι τον κόμβο Αγίου Στεφάνου (Κρυονέρι).

(γ) Στην Εθνική Οδό Ν. Μουδανιών – Θεσσαλονίκης από το 34ο χιλιόμετρο μέχρι την αερογέφυρα Θέρμης.

(δ) Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου, από την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (Χ.Θ. 12+300) μέχρι τη διασταύρωσή της με τη Ν.Ε.Ο Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

(ε) Στην Εθνική Οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης από την γέφυρα Στρυμόνα μέχρι την διασταύρωση Ρεντίνας.

Β. Ημερομηνίες και ώρες απαγόρευσης

Β1. Απαγορεύσεις κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου από 7/1/2017 έως 15/6/2017 και από 16/9/2017 έως 06/01/2018

Σε όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου και με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων κατά τις ημέρες των εορτών των επομένων Κεφαλαίων Β3 έως Β10, κάθε Κυριακή για το ρεύμα εισόδου και από 15:00 έως 21:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α2.

Β2. Απαγορεύσεις κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου από 16/6/2017 έως 15/9/2017

Σε όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου και με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων κατά τις ημέρες των εορτών των επομένων Κεφαλαίων Β3 έως Β10, κάθε Παρασκευή για το ρεύμα εξόδου και από ώρα 16:00 έως 21:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α1 και κάθε Κυριακή για το ρεύμα εισόδου και από ώρα 15:00 έως 22:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α2, πλην του σημείου Α2β και μόνο στο τμήμα από την κάτω διάβαση περιοχή Σκοτίνας Πιερίας (ΧΘ 410) μέχρι και τη Λάρισα (ΧΘ 365+400) όπου οι απαγορεύσεις έχουν ισχύ από ώρα 16:00 έως 23:00 κάθε Κυριακής.

Β3. Απαγορεύσεις κατά τον εορτασμό της Καθαρής Δευτέρας του έτους 2017:

(α) Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 για το ρεύμα εξόδου και από ώρα 16:00 έως 21:00 και το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017 για το ρεύμα εξόδου και από ώρα 08:00 έως 13:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α1.

(β) Τη Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017 για το ρεύμα εισόδου και από ώρα 15:00 έως 21:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α2.

(γ) Την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017 δεν ισχύουν απαγορεύσεις.

Β4. Απαγορεύσεις κατά τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου του έτους 2017:

(α) Την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017 για το ρεύμα εξόδου και από ώρα 16:00 έως 21:00,

(β) Το Σάββατο 25 Μαρτίου 2017 για το ρεύμα εξόδου και από ώρα 08:00 έως 13:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α1.

(γ) Την Κυριακή 26 Μαρτίου 2016 ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α2, για το ρεύμα εισόδου και από ώρα 15:00 έως 21:00

Β5. Απαγορεύσεις κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα του έτους 2017:

(α) Τη Μεγάλη Πέμπτη 13 Απριλίου 2017 για το ρεύμα εξόδου και από ώρα 15:00 έως 22:00 και τη Μεγάλη Παρασκευή 14 Απριλίου 2017 για το ρεύμα εξόδου και από ώρα 06:00 έως 16:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α1.

(β) Τη Δευτέρα 17 Απριλίου 2017 για το ρεύμα εισόδου και από ώρα 12:00 έως 22:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α2.

(γ) Την Τρίτη 18 Απριλίου 2017 για το ρεύμα εισόδου και από ώρα 11:00 έως 21:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις της περίπτωσης (α) και (β) του Κεφαλαίου Α2.

(δ) Την Κυριακή 16 Απριλίου 2017 δεν ισχύουν απαγορεύσεις.

Β6. Απαγορεύσεις κατά το τριήμερο της Πρωτομαγιάς του έτους 2017:

(α) Την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017, για το ρεύμα εξόδου και από ώρα 16:00 έως 21:00 και το Σάββατο 29 Απριλίου 2017 για το ρεύμα εξόδου και από ώρα 08:00 έως 13:00, ισχύσουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α1.
(β) Τη Δευτέρα 1 Μαΐου 2017, για το ρεύμα εισόδου και από ώρα 15:00 έως 21:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α2.
(γ) Την Κυριακή 30 Απριλίου 2017 δεν ισχύουν απαγορεύσεις.

Β7. Απαγορεύσεις κατά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος του έτους 2017:

(α) Την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017, για το ρεύμα εξόδου και από ώρα 16:00 έως 22:00 και το Σάββατο 3 Ιουνίου 2016 για το ρεύμα εξόδου και από ώρα 08:00 έως 13:00, ισχύσουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α1.

(β) Τη Δευτέρα 5 Ιουνίου 2016, για το ρεύμα εισόδου και από ώρα 16:00 έως 23:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α2.

(γ) Την Κυριακή 4 Ιουνίου 2016 δεν ισχύουν απαγορεύσεις.

 

Β8. Απαγορεύσεις κατά το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου του έτους 2017:

(α) Την Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017, για το ρεύμα εξόδου και από ώρα 16:00 έως 21:00 και το Σάββατο 12 Αυγούστου 2017 για το ρεύμα εξόδου και από ώρα 06:00 έως 16:00, ισχύσουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α1.

(β) Τη Δευτέρα 14 Αυγούστου 2017, για το ρεύμα εισόδου και από ώρα 16:00 έως 23:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α2.

(γ) Την Τρίτη 15 Αυγούστου 2017 για το ρεύμα εισόδου και από ώρα 16:00 έως 23:00 ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α2.

(δ)Την Κυριακή 13 Αυγούστου 2017 δεν ισχύουν απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α2.

Β98. Απαγορεύσεις κατά τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου του έτους 2017:

(α) Την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 για το ρεύμα εξόδου και από ώρα 16:00 έως 21:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α1.

(β) Το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017 για το ρεύμα εξόδου και από ώρα 08:00 έως 13:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α1.

(γ) Την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017 για το ρεύμα εισόδου και από ώρα 15:00 έως 21:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α2.

Β9. Απαγορεύσεις κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων 2017/2018:

(α) Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 για το ρεύμα εξόδου και από ώρα 16:00 έως 21:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α1.
(β) Το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017 για το ρεύμα εξόδου και από ώρα 08:00 έως 13:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α1.
(γ) Την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2017 δεν ισχύουν απαγορεύσεις.
(δ) Την Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2017 για το ρεύμα εισόδου και από ώρα 15:00 έως 21:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α2.
(ε) Την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017 για το ρεύμα εξόδου και από ώρα 16:00 έως 21:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α1.
(στ) Το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2017 για το ρεύμα εξόδου και από ώρα 08:00 έως 13:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α1.
(ζ) Την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2017 δεν ισχύουν απαγορεύσεις.

(η) Τη Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2018 για το ρεύμα εισόδου και από ώρα 15:00 έως 21:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α2.
(θ) Την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018, για το ρεύμα εξόδου και από ώρα 16:00 έως 21:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α1.
(ι) Το Σάββατο 06 Ιανουαρίου 2018 για το ρεύμα εξόδου και από ώρα 08:00 έως 13:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α1.
(ια) Την Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2018, για το ρεύμα εισόδου και από ώρα 15:00 έως 21:00, ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Α2.

 

Γ. Εξαιρέσεις από τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας

 

Εξαιρούνται της απαγόρευσης κυκλοφορίας:

(α) τα οχήματα που προσφέρουν οδική βοήθεια, σύμφωνα με Ν.3651/2008, τα φορτηγά αυτοκίνητα των ΕΛΤΑ, τα φορτηγά αυτοκίνητα των εταιρειών διανομής τύπου, τα φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας (Φ.Δ.Χ.) και ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) που μεταφέρουν ζώντα ζώα, ευπαθή τρόφιμα όπως αυτά αναφέρονται στη διεθνή συμφωνία ΑΤΡ, (άρθρο 3 του Κεφαλαίου II της κοινής υπουργικής απόφασης 50786/3319/2014 (Β΄ 2418),εφόσον το ποσοστό του φορτίου των παραπάνω προϊόντων που μεταφέρονται είναι τουλάχιστον το 10% του ωφέλιμου φορτίου.

(β) τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς νερού (υδροφόρα) όταν αυτά κινούνται για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

(γ) τα φορτηγά οχήματα δημοσίας (Φ.Δ.Χ.) και ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) ψυγεία που μεταφέρουν νωπά οπωροκηπευτικά προϊόντα.

(δ) τα φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης για αδρανοποίηση, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 1069/2009, εφόσον διαθέτουν σχετική άδεια από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας και συνοδεύονται από το προβλεπόμενο εμπορικό έγγραφο.

(ε) τα φορτηγά σιλοφόρα οχήματα δημοσίας χρήσεως (Φ.Δ.Χ.) που μεταφέρουν έτοιμο σκυρόδεμα, στο τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Πατρών από τα διόδια του Ρίο έως το Δρέπανο, στο ρεύμα προς Αθήνα.

(στ) τα φορτηγά οχήματα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Φυσικό Αέριο, κ.λπ.) όταν κινούνται για αποκαταστάσεις έκτακτων βλαβών των δικτύων τους και μόνο εφόσον συνοδεύονται από έγγραφη εντολή του οικείου οργανισμού.

(ζ) τα βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν καύσιμα για τον ανεφοδιασμό μέσων πυρόσβεσης, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από κατάλληλα έγγραφα ή παραστατικά.

(η) τα φορτηγά οχήματα του εθελοντικού οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».

(θ) τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς εξοπλισμού μουσικών και θεατρικών παραστάσεων και τα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση και μεταφορά εξοπλισμού για την κάλυψη τηλεοπτικών και κινηματογραφικών γεγονότων.

(ι) τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν οξυγόνο για ιατρικούς σκοπούς.

(ια) τα μηχανήματα έργου της ΔΕΣΕ και τα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, μετά από αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και με σχετική απόφαση της κατά τόπου αρμόδιας Διεύθυνσης Τροχαίας.

(ιβ) τα φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν εκλογικό υλικό, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από παραστατικά έγγραφα.

(ιγ) τα φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν εμπορεύματα τα οποία προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων γραμμών εξωτερικού, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από κατάλληλα έγγραφα ή παραστατικά (συνήθη εμπορικά και τελωνειακά έγγραφα) στα οποία αναφέρεται το όνομα του πλοίου για το οποίο προορίζονται καθώς και το λιμάνι ελλιμενισμού του.

2. Με τις διατάξεις της παρούσας δεν αίρεται η απαγόρευση κυκλοφορίας για τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων, που έχει θεσπιστεί με την εφαρμογή του ν. 4388/2016(Α΄93), όπως ισχύει.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής (όπως σε πρόβλεψη εκτάκτων καιρικών φαινομένων ή άλλων έκτακτων συνθηκών) διακόπτεται η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, της Ν.Ε.Ο. και της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου – Πατρών, παντός είδους φορτηγού αυτοκινήτου άνω των 1,5 τόνων ακόμα και αυτών που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της προηγούμενης παραγράφου.

4. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999), όπως ισχύουν.

Προσοχή στον προγραμματισμό των δρομολογίων σας

Καθώς το περιοδικό TΡOXOI & TIR γίνεται αποδέκτης δεκάδων – μάλλον εκατοντάδων – τηλεφωνικών ερωτήσεων σχετικών με τις απαγορεύσεις στην κυκλοφορία των φορτηγών στη διάρκεια του χρόνου, επιτρέψτε μας μερικές συμβουλές:  • Διαβάστε προσεκτικά όταν πρόκειται για δρομολόγιο πριν ή κατά τη διάρκεια αργιών. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα ρεύματα εξόδου και εισόδου, γιατί μπορεί να επιτρέπεται η έξοδος από μια πόλη, αλλά να μην επιτρέπεται η είσοδος σε άλλη. • Να έχετε υπόψη, ότι οι παρκίδες για να σταματήσετε και να μην πέσετε στο μπλόκο της Τροχαίας έχουν λιγοστέψει. Υπάρχει κίνδυνος να πέσετε πάνω στην ώρα απαγόρευσης και να μην υπάρχει σημείο για παρκάρισμα. • Αν ξεκινήσετε, γνωρίζοντας ότι σε κάποιο σημείο θα πρέπει να σταματήσετε σκεφτείτε αν αυτό μπορεί να συνδυ- αστεί με το ωράριο ανάπαυσης (π.χ. μισής ώρας), ώστε όταν λήξει το απαγορευτικό ο οδηγός να έχει ελεύθερο ωράριο οδήγησης. • Αν επιλέξετε δρομολόγιο εκτός των σημείων απαγόρευσης παράπλευρο οδικό δίκτυο από και προς τα αστικά κέντρα, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας μια σειρά αρνητικών επιπτώσεων που περιμένουν τον οδηγό και το φορτηγό, όπως μποτιλιάρισμα, κακό οδικό δίκτυο αλλά και τα διάφορα απαγορευτικά που ισχύουν σε μόνιμη βάση στους δρόμους εντός ή γύρω από τους δήμους.