Σύντομα Νέα

.
φωτό: Περ. Δυτικής Μακεδονίας
.
φωτό: Περ. Αττικής
.
Το «παρών» στη συνάντηση και την κοπή πίτας έδωσαν φορτηγά από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
kinsen
Φωτό: Κεντρική Οδός
φωτό: Port of Antwerp
φωτό αρχείου
φωτό αρχείου