Τροχοί & TIR

Αποκλεισμοί κυκλοφορίας σε τμήματα της εθνικής Αθηνών – Κορίνθου

Από σήμερα, Δευτέρα 17-6-2024 έως και την 05.00΄ ώρα της Παρασκευής 21-6-2024.
Δευτέρα 17/06/2024 - 09:41
Κοινοποίηση στα Social Media

Λόγω εκτέλεσης ασφαλτικών εργασιών, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, κατά το χρονικό διάστημα από 06.00΄ ώρα σήμερα, Δευτέρα 17-6-2024 έως και την 05.00΄ ώρα της Παρασκευής 21-6-2024, ως εξής:

Α’ Φάση (περιοχή κλάδου εξόδου της κατεύθυνσης από Κόρινθο προς Ελευσίνα/ Μάνδρα του Α/Κ Θηβών):

  • Ολικός Αποκλεισμός του κλάδου εξόδου της κατεύθυνσης από Κόρινθο προς Ελευσίνα/Μάνδρα του Α/Κ Θηβών της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου και τοπικός αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας της κατεύθυνσης προς Ελευσίνα της Ε.Ο. Ελευσίνας – Θήβας (κάθετη οδός του κόμβου), για εργασίες ανακατασκευής του οδοστρώματος στην περιοχή της συμβολής του ανωτέρω κλάδου εξόδου με την Ε.Ο. Ελευσίνας-Θήβας.
  • H αποκλειόμενη κίνηση θα εξυπηρετείται με συνέχιση αυτής έως τον γειτονικό Α/Κ Παραδείσου, έξοδο και επανείσοδο στην Ν.Ε.Ο. στην κατεύθυνση προς Κόρινθο και έξοδο από τον αντίστοιχο κλάδο του Α/Κ Θηβών.

Β’ Φάση (τμήμα της Ε.Ο. Ελευσίνας – Θήβας, μεταξύ του κλάδου εξόδου της κατεύθυνσης από Κόρινθο προς Ελευσίνα/Μάνδρα και του εισόδου της κατεύθυνσης από Ελευσίνα/Μάνδρα προς Αθήνα του Α/Κ Θηβών της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου):

  • Αποκλεισμός των αριστερών λωρίδων και των δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας στο τμήμα της Ε.Ο. Ελευσίνας – Θήβας (κάθετη οδός του κόμβου) στην περιοχή μεταξύ του κλάδου εξόδου της κατεύθυνσης από Κόρινθο προς Ελευσίνα/Μάνδρα και του κλάδου εισόδου της κατεύθυνσης από Ελευσίνα/Μάνδρα προς Αθήνα του Α/Κ Θηβών της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, για εργασίες ανακατασκευής του οδοστρώματος στην ανωτέρω περιοχή.
  • H αποκλειόμενη κίνηση για την είσοδο στη Ν.Ε.Ο. στην κατεύθυνση προς Αθήνα από την κατεύθυνση από Θήβα της Ε.Ο. Ελευσίνας – Θήβας, θα εξυπηρετείται μέσω της οδού Κίμωνος (παρακαμπτήρια της Ν.Ε.Ο.Α.Κ.).

Γ’ Φάση (περιοχή κλάδου εισόδου της κατεύθυνσης από Ελευσίνα/Μάνδρα προς Αθήνα του Α/Κ Θηβών):

  • Ολικός Αποκλεισμός του κλάδου εισόδου της κατεύθυνσης από Ελευσίνα/Μάνδρα προς Αθήνα του Α/Κ Θηβών της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου και της δεξιάς λωρίδας Ε.Ο. Ελευσίνας – Θήβας στην κατεύθυνση προς Μάνδρα, για εργασίες ανακατασκευής του οδοστρώματος στην ανωτέρω περιοχή.
  • H αποκλειόμενη κίνηση για την είσοδο στη Ν.Ε.Ο. στην κατεύθυνση προς Αθήνα θα εξυπηρετείται μέσω της οδού Κίμωνος (παρακαμπτήρια της Ν.Ε.Ο.Α.Κ.).
PreviousNext