Αποζημιώσεις ύψους 11.772.000 ευρώ καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις μετακινήσεις πολύτεκνων και ΑμΕΑ έτους 2020 και κατανέμονται στα Αστικά ΚΤΕΛ (6.382.000) και στα Υπεραστικά ΚΤΕΛ (4.440.000), ενώ ποσό 950.000 καταβάλλεται για τα ΑμΕΑ που κινούνται σε αστικές γραμμές, οι οποίες εξυπηρετούνται από λεωφορεία των Υπεραστικών ΚΤΕΛ.

Επιπλέον ποσό 50.000.000 και 25.000.000 καταβάλλεται στον ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ αντίστοιχα ως αποζημίωση των παροχών δικαιωμάτων μετακίνησης των δικαιούχων πλήρoυς ή μερικής απαλλαγής από την καταβολή κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Τα ποσά για κάθε αστικό ΚΤΕΛ

α. ΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ (Π.Ο.Α.Σ.) αποζημίωση για Πολύτεκνους:

β. ΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ (Π.Ο.Α.Σ.) αποζημίωση για ΑμΕΑ:

Τα ποσά για κάθε Υπεραστικό ΚΤΕΛ

α. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) αποζημίωση για Πολύτεκνους:

β. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) αποζημίωση για ΑμΕΑ:

γ. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) που εξυπηρετούν αστικές γραμμές. Αποζημίωση ΑμΕΑ.