Στις 9 Απριλίου 2020, το Υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας έλαβε νέα μέτρα, για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19 

Συνοψίζονται τα εξής βασικά σημεία:

Σύμφωνα με τα νέα αυτά μέτρα, όλοι οι οδηγοί είναι υποκείμενοι σε υγειονομικούς ελέγχους. Η είσοδος στην Τουρκία δεν θα επιτρέπεται σε άτομα που παρουσιάζουν ύποπτα συμπτώματα.

Μετά τους ελέγχους υγείας από τις υγειονομικές αρχές, η είσοδος θα επιτρέπεται στους Τούρκους οδηγούς εφόσον υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία αποδέχονται να τεθούν σε κατ’οίκον περιορισμό για 14 ημέρες.

Οι αλλοδαποί οδηγοί θα οδηγούν σε απομονωμένες περιοχές καθ’ υπόδειξη των Αρχών, όπου θα γίνεται η ανταλλαγή οδηγών, ή/και ρυμουλκούμενων, ή/και εμπορευμάτων (μεταφόρτωση). Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, και σε περίπτωση που έχουν επισκεφτεί χώρες υψηλού κινδύνου (βλ. τη λίστα παρακάτω), η είσοδος στην Τουρκία για τους αλλοδαπούς οδηγούς θα είναι επιτρεπτή μόνο μετά από 14 ημέρες υποχρεωτικής καραντίνας  (σύμφωνα με ανεπίσημες διευκρινήσεις ο υπολογισμός των 14 ημερών θα ξεκινάει από την ημερομηνία τελευταίας εξόδου από την Τουρκία. πχ. Έλληνας οδηγός που εξέρχεται από την Τουρκία στις 10.04.20 θα μπορεί να κάνει ξανά είσοδο στην χώρα από τις 25.04.20 κι έπειτα).

Οι αλλοδαποί οδηγοί/οχήματα που μεταφέρουν αγαθά πρώτης ανάγκης, όπως φάρμακα, υγειονομικό εξοπλισμό και τρόφιμα, τα οποία θεωρούνται επείγουσας ανάγκης για την Τουρκία, θα μπορούν να μπουν στη χώρα (χωρίς υποχρεωτική καραντίνα 14ημερών) με την υποχρέωση να υποβληθούν σε αυστηρούς υγειονομικούς ελέγχους/τεστ καθώς και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Το οχηματαγωγά Ro-Ro θα μεταφέρουν μόνο ασυνόδευτα ρυμουλκούμενα, ή εμπορευματοκιβώτια. Οι οδηγοί δεν θα επιτρέπονται να επιβιβάζονται στα Ro-Ro.

Τι ισχύει για transit προς Ιράν και Ιράκ

Όλα τα παραπάνω αναφερθέντα μέτρα δεν ισχύουν για την είσοδο/έξοδο από το Ιράν και το Ιράκ. Τα αλλοδαπά οχήματα και οι οδηγοί που κάνουν διέλευση από την Τουρκία, θα μπορούν να περνούν σε αυτές τις χώρες από τα ανοιχτά συνοριακά σημεία διέλευσης. Παρ’όλα αυτά όμως, αφού περάσουν στο Ιράν/Ιράκ, δεν θα τους επιτρέπεται ξανά η είσοδος/επιστροφή στην Τουρκία.

Λίστα χωρών υψηλού κινδύνου (ενημέρωση στις 23/03):

Angola / Algeria / Austria / Belgium / Bangladesh / China / Canada / Czech Republic / Chad / Cameroon / Colombia / Denmark / Djibouti / Dominican Republic / Egypt / Ecuador / Equatorial Guinea / France / Finland / Germany / Guatemala / Hungary / Iran / Italy / Iraq / Ireland / India / Ivory Coast / Jordan / Kuwait / Kenya / Kosovo / Kazakhstan / Lebanon / Latvia / Montenegro / Morocco / Mongolia / Moldova / Mauritania / NCTR / Norway / Netherlands / Niger / Northern Macedonia / Nepal / Oman / Poland / Philippines / Portugal / Panama / Peru / South Korea / Spain / Sweden / Switzerland / Saudi Arabia / Slovenia / Sudan / Sri Lanka / UK / United Arab Emirates / Ukraine / Uzbekistan / Taiwan / Tunisia.