Διαγωνισμό που αφορά στην εκμίσθωση οχημάτων διαφόρων κατηγοριών, με οδηγό θα προκηρύξει η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα.

Τα οχήματα με οδηγό πρόκειται να καλύψουν τις μετακινήσεις Επιτρόπων και υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τις επίσημες επισκέψεις τους στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών αφορά σε μετακινήσεις εκτός της περιφέρειας Αττικής. Το ύψος της σύμβασης είναι αξίας 20.000€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και η διάρκειά της είναι δύο ετών (24 μηνών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τον διαγωνισμό μέχρι και τις 13.02.2019, ώρα 17:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: COMM-REP-GR-ADMIN@ec.europa.eu (mailto:COMM-REP-GR-ADMIN@ec.europa.eu)