Τροχοί & TIR

Διαγωνισμός μεταφοράς/ αποθήκευσης, διάθεσης εμβολίων 2 εκ. ευρώ

Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) προκήρυξε διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών διάθεσης των εμβολίων κατά του κορονοϊού covid-19 και των αναλωσίμων τους στα εμβολιαστικά κέντρα της ε
Δευτέρα 30/10/2023 - 13:30
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) προκήρυξε διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών διάθεσης των εμβολίων κατά του κορονοϊού covid-19 και των αναλωσίμων τους στα εμβολιαστικά κέντρα της επικράτειας.

Ως υπηρεσίες διάθεσης εμβολίων κατά του κορονοϊού COVID-19 και των αναλωσίμων τους ορίζονται οι υπηρεσίες αποθήκευσης, φύλαξης και μεταφοράς τους στα εμβολιαστικά κέντρα, καθώς και κάθε είδους παρεπόμενες υπηρεσίες σχετικές με την ασφαλή τους διάθεση, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών ασφάλισής τους, κατά τη διαδικασία αποθήκευσης και μεταφοράς τους. Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται και η παραλαβή και μεταφορά (μετεγκατάσταση) από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις αποθήκευσης των διαθέσιμων εμβολίων, καθώς και του εξοπλισμού αποθήκευσης αυτών ιδιοκτησίας του Υπουργείου Υγείας. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατανέμονται σε δύο (2) τμήματα, ανάλογα με την περιοχή που θα εξυπηρετούν ως εξής: 

1) HUB ΑΤΤΙΚΗΣ – ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

2) HUB ΚΡΗΤΗΣ - ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας – πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των 1.722.672,61 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 2.136.114,04 € και αναλύεται σε εκτιμώμενη αξία 1.100.967,00 € για 1 έτος πλέον δικαιώματος προαίρεσης 621.705,61 € χωρίς ΦΠΑ).

Πληροφορίες: 213 2037559, 213 2037563, e-mail: tsetsoun@ekapy.gov.gr

PreviousNext