Διακοπές κυκλοφορίας στους παράδρομους της Αθηνών - Λαμίας

Τετ, 08/06/2022 - 16:49

Λόγω εκτέλεσης εργασιών διέλευσης οπτικών ινών αποφασίστηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής η προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα ακόλουθα τμήματα, περιοχής Δήμου Ωρωπού, στις 09 και 10/06/2022 και κατά τις ώρες 07:00 έως 15:00 ως εξής:

- στον δεξιό παράδρομο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της Χ.Θ. 48 της ΝΕΟΑΛ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία,

- στον αριστερό παράδρομο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της Χ.Θ. 48 της Ν.Ε.Ο.Α.Λ. και κάτωθι της υπόγειας σήραγγας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία,

- στον χωμοτόδρομο του αριστερού παραδρόμου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της Χ.Θ. 48 της Ν.Ε.Ο.Α.Λ. στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία,

- επί της οδού Φαραντάτος, σε όλο το μήκος της , στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία

- στον αριστερό παράδρομο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στο τμήμα της από την οδό Φαραντάτος και για 271,77μ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η διεξαγωγή της κυκλοφορίας, θα πραγματοποιείται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας, οι ανωτέρω εργασίες θα διακόπτονται κατ' εντολή του Αξιωματικού Επόπτη της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής ή του Διοικητή του κατά τόπο αρμόδιου Τμήματος Τροχαίας.