Αύριο Δευτέρα 25/01/2021 και την Τρίτη 26/01/021 θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Π.Ε.Ο Αθηνών - Κορίνθου.

Συγκεκριμένα, θα διακοπεί η κυκλοφορία στο ύψος της συμβολής της με την οδό Περικλέους, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο κατά τις ώρες 7:30 έως 18:00 για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής δικτύου αποχέτευσης.

Κατά τις παραπάνω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων επί της π.ε.ο. Αθηνών-Κορίνθου θα διεξάγεται εκ περιτροπής, ενώ η κίνηση των οχημάτων προς και από την οδό Περικλέους θα πραγματοποιείται εναλλακτικά μέσω τοπικών παρακείμενων οδών.

Σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας, οι ανωτέρω εργασίες θα διακόπτονται κατά εντολή του αξιωματικού επόπτη της διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής ή του Διοικητή του κατά τόπο αρμόδιου τμήματος τροχαίας.

Και στη Λεωφόρο Αθηνών

Επίσης, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της Λεωφόρου Αθηνών ύψος του ο.α.128 έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αντιγόνης, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο την 31η Ιανουαρίου 2021 ένα κατά τις ώρες 07.00 έως 15:00 και την 01.02.2021 κατά τις ώρες 00.01 έως 07.00 λόγω εκτέλεσης εργασιών κατασκευής δικτύου οπτικών ινών.

Στη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος