Την έντονη αντίδρασή τους εκφράζουν έξι σωματεία εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. με οδηγό για τη μη ένταξη των οχημάτων κατηγοριών 7 θέσεων και 9 θέσεων στις κρατικές αποζημιώσεις και αναγγέλλουν την παράδοση των πινακίδων τους στο υπ. Μεταφορών.

Στη σχετική επιστολή τους προς τα συναρμόδια υπουργεία αναφέρουν μεταξύ άλλων:

«Όπως είναι γνωστό πριν από 6,5 μήνες και συγκεκριμένα στις 6 Νοεμβρίου 2020 με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ: 71342 (ΦΕΚ Β’ 4899, 6.11.2020) που αφορά στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, καταργήσατε παραδόξως τις κατηγορίες των 7θέσιων και 9θέσιων οχημάτων.

Άμεσα και συγκεκριμένα στις 8 Νοεμβρίου 2020 αντιδράσαμε αποστέλλοντας υπόμνημα, με το οποίο διαμαρτυρόμασταν γι’ αυτή την παραδοξότητα, η οποία ουσιαστικά έθετε σε πλήρη αναστολή τις επιχειρήσεις μας (!). Στο παραπάνω υπόμνημα μας απαντήσατε πως έχετε εντοπίσει το σφάλμα και έχετε προχωρήσει σε ενέργειες, ώστε να διορθωθεί.

Έκτοτε έχουν εκδοθεί ... εικοσιπέντε (25) αντίστοιχες ΚΥΑ στις οποίες ουδέποτε διορθώθηκε το παραμικρό, ενώ εμείς αναμένουμε υπομονετικά τη διόρθωση του σφάλματος από την πλευρά της Πολιτείας, έχοντας αποστείλει συνολικά δεκατρία (13) σχετικά υπομνήματα.

Παράλληλα, πέραν του γεγονότος πως οι επιχειρήσεις μας έχουν τεθεί ακούσια σε πλήρη και αναγκαστική αναστολή, χωρίς μάλιστα κρατική εντολή με τις αντίστοιχες προβλέψεις οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, αφού έχουν παροπλιστεί τα οχήματα λόγω της προαναφερόμενης κατάργησης, εμείς ευρισκόμενοι σε αναμονή διόρθωσης των σφαλμάτων, συνεχίζουμε να καταβάλλουμε τέλη κυκλοφορίας, δαπάνες ασφάλισης των οχημάτων αυτών, δαπάνες φύλαξής τους, δαπάνες στάθμευσης, δαπάνες ασφαλιστικών εισφορών, δαπάνες λογιστηρίου, δαπάνες τέλους επιτηδεύματος, λειτουργικές δαπάνες των επιχειρήσεων μας. Και το χειρότερο, ουδέποτε έχετε προχωρήσει σε οιαδήποτε πρόβλεψη αποζημίωσης αναφορικά με τη ζημία που έχουμε υποστεί εξαιτίας αυτών των παράδοξων, επιστημονικά ατεκμηρίωτων, άδικων και παράλογων Υπουργικών Αποφάσεων».

Καταλήγουν με την απόφασή τους να διαμαρτυρηθούν: «αποφασίσαμε να παρατάξουμε τα οχήματα των επιχειρήσεων μας και να παραδώσουμε τις πινακίδες κυκλοφορίας και τα κλειδιά των οχημάτων στο Υπουργείο Μεταφορών, αφού έτσι κι αλλιώς δεν παρέχουν καμία απολύτως χρησιμότητα, πέραν της οικονομικής μας αφαίμαξης και της έκθεσής μας σε κινδύνους που απορρέουν από τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει έναντι των τουριστικών πρακτόρων του εξωτερικού».