Τροχοί & TIR

Δήλωση πόθεν έσχες υποχρεωτική και για τους εξεταστές υποψήφιων οδηγών

Στη λίστα των προσώπων που είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες) προστέθηκαν και τα μέλη των Επιτροπών Εξετάσεων υποψήφιων οδηγών. Αυτό προβλέπεται με τον νόμο
Τετάρτη 01/03/2023 - 09:46
Κοινοποίηση στα Social Media

Στη λίστα των προσώπων που είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες) προστέθηκαν και τα μέλη των Επιτροπών Εξετάσεων υποψήφιων οδηγών.

Αυτό προβλέπεται με τον νόμο 5026/23 (άρθρο 16) που ορίζει τις κατηγορίες των προσώπων που υποβάλλουν υποχρεωτικά δήλωση πόθεν έσχες, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των ελέγχων των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.

Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η πλήρης ψηφιοποίηση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, καθώς και των σχετιζόμενων με αυτές στοιχείων από υπόχρεους και συμβολαιογράφους, καθώς και η δυνατότητα άντλησης όλων των δεδομένων της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης με αυτόματο τρόπο και η κατάργηση της υποχρέωσης ηλεκτρονικής επισύναψής τους.

Με τον ίδιο νόμο ορίζονται συγκεκριμένα αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια για την επιλογή των δηλώσεων προς έλεγχο από τις αρχές ελέγχου καθώς και η εισαγωγή ετήσιου ελεγκτικού στόχου για το όργανο ελέγχου με τη μορφή ελάχιστου ποσοστού (πλαφόν) ελεγχόμενων δηλώσεων.

Οι υπόχρεοι δήλωσης πόθεν έσχες

Σύμφωνα με τον νόμο 5026 (ΦΕΚ 45/Α/28-02-23), υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) είναι πολιτικά πρόσωπα, γενικοί και ειδικοί γραμματείς Βουλής και Γενικής Κυβέρνησης και υποστηρικτικό πολιτικό προσωπικό, μέλη Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τοπικής αυτοδιοίκησης, δικαστές, εργαζόμενοι στον χρηματοπιστωτικό τομέα, Εκδότες του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. αυτών των επιχειρήσεων.

Υπόχρεοι είναι, επίσης, πρόσωπα των ελεγκτικών και οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και σε άλλους τομείς.

Όπως αναφέρθηκε, στο άρθρο 16 του νόμου στις λοιπές κατηγορίες υπόχρεων, ορίζεται ότι η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης υποβάλλεται και από τα μέλη των επιτροπών εξετάσεων υποψήφιων οδηγών.

PreviousNext