Δοκιμαστική κυκλοφορία ηλεκτρικών λεωφορείων

Τετ, 05/10/2022 - 12:35

Για τη διευκόλυνση των δοκιμών ηλεκτρικών λεωφορείων, τροποποιείται η σχετική απόφαση (υπ’ αρ 143021/31-12-2020) και ορίζεται ότι:

«Ειδικώς για την περίπτωση ηλεκτροκίνητων λεωφορείων που διατίθενται προς δοκιμή- επίδειξη σε Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Ν.Π.Δ.Δ.: Τα πρόσωπα που θα επιβαίνουν στο υπό δοκιμαστική κυκλοφορία ηλεκτρικό λεωφορείο θα πρέπει να έχουν σχέση με τους ανωτέρω φορείς, απαγορευομένου του οποιουδήποτε άλλου είδους μεταφοράς.

Τα λεωφορεία αυτά μπορούν να οδηγούνται είτε από οδηγούς των εταιρειών εμπορίας αυτών είτε από οδηγούς των ανωτέρω φορέων οι οποίοι κατέχουν την κατάλληλη άδεια οδήγησης.

Η δημόσια δοκιμαστική κυκλοφορία των εν λόγω ηλεκτρικών λεωφορείων πραγματοποιείται σε απόσταση ακτίνας είκοσι (20) χιλιομέτρων από την έδρα των ανωτέρω Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Ν.Π.Δ.Δ.».

Η παραπάνω τροποποιητική απόφαση του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλου, με αριθμό 298574 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5168/Β με σημερινή ημερομηνία.