Λόγω εργασιών που θα πραγματοποιηθούν για την ανακατασκευή της γέφυρας στο 287,5 χιλιόμετρο του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου στο τμήμα Μαλιακός-Κλειδί θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν και αποκλεισμό κυκλοφορίας. Ειδικότερα:

Φάση Α3: Αποκλεισμός της Αριστερής Λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου με ημιδιατομή στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, από τη Χ.Θ. 285+680 έως τη Χ.Θ. 287+835.

Φάση Α4: Αποκλεισμός της Αριστερής Λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου στην κατεύθυνση προς Αθήνα, από τη Χ.Θ. 288+085 έως τη Χ.Θ. 285+300.

Β’ Στάδιο: Κύριες εργασίες: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τη μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, η οποία εγκρίθηκε με την Αρ. Πρωτ. Φ4/8091/29.10.2019 Απόφαση της ΕΥΔΕ Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σ.Π.

Αποκλεισμός του αριστερού κλάδου του αυτοκινητόδρομου (κατεύθυνση προς Αθήνα) με εκτροπή της κυκλοφορίας στον δεξιό κλάδο (κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη – αμφίδρομη κυκλοφορία) με ταυτόχρονο αποκλεισμό του κλάδου εισόδου προς Αθήνα του Η-Α/Κ ΒΙ.ΠΕ Αλμυρού.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν καθ’ όλο το 24ωρο και οι ημερομηνίες εφαρμογής αυτών είναι οι εξής:

Φάση Α3: από την Πέμπτη 09 Δεκεμβρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022.

Φάση Α4: από την Πέμπτη 09 Δεκεμβρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022.

Β’ Στάδιο: από τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022 έως και την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, αν αυτές ολοκληρώθηκαν νωρίτερα.