Τροχοί & TIR

Έλεγχος ΚΤΕΟ ιστορικών οχημάτων

Ποια οχήματα εξαιρούνται
Παρασκευή 16/02/2024 - 12:29
Κοινοποίηση στα Social Media
Φορτηγά του Στέλιου Μακαρέ
Φορτηγά του Στέλιου Μακαρέ

Τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος όλων των κατηγοριών υπόκεινται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) της Χώρας. Ο έλεγχος διενεργείται πρώτη φορά πριν την αρχική ταξινόμηση του οχήματος και έκτοτε ετησίως.

Εξαιρούνται της υποχρέωσης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος που δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για τη μεταφορά επιβατών και τυγχάνουν υψηλής ιστορικής και πολιτιστικής αξίας και αυτά που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε μικρά νησιά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν λειτουργούν σε αυτά ΚΤΕΟ ή Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΜΤΕΟ). Η εξαίρεση αυτή παύει να ισχύει όταν τα εν λόγω οχήματα κυκλοφορούν σε περιοχές της χώρας στις οποίες εφαρμόζεται ο τεχνικός έλεγχος σε ΚΤΕΟ ή σε ΚΜΤΕΟ.

Σημειώνεται ότι κατά τον πρώτο τεχνικό έλεγχο πριν την ταξινόμηση του οχήματος ως ιστορικού ενδιαφέροντος, αντί της άδειας κυκλοφορίας, επιδεικνύεται η βεβαίωση χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος, η οποία χορηγείται από τους Φορείς χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος. Εάν ένα όχημα έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4850/2021 τότε, σύμφωνα με το άρθρο 34 του (α) σχετικού νόμου επιδεικνύεται αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει ο χαρακτηρισμός του οχήματος ως ιστορικού οχήματος, το οποίο έχει χορηγηθεί από τους ορισμένους κατά το προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο αρμόδιους για τον χαρακτηρισμό Φορείς.

Τέλος, δεν προβλέπεται και συνεπώς δεν διενεργείται ο έλεγχος του ιστορικού καταγραφής μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων για τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος και η αναγνώριση του ξένου πιστοποιητικού για την ταξινόμηση μεταχειρισμένου οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος από το εξωτερικό.

PreviousNext