Τροχοί & TIR

Έλεγχος σε 108 γέφυρες. Πολλά τα ευρήματα (+video)

Γέφυρες κατασκευασμένες τη δεκαετία του 1960, ουδέποτε είχαν επιθεωρηθεί και πλέον απαιτούνται λεπτομερείς έλεγχοι για την εξακρίβωση της στατιστικής τους επάρκειας. Όπως αναφέρει η Περιφέρεια Αττικ
Τρίτη 28/02/2023 - 15:20
Κοινοποίηση στα Social Media

Γέφυρες κατασκευασμένες τη δεκαετία του 1960, ουδέποτε είχαν επιθεωρηθεί και πλέον απαιτούνται λεπτομερείς έλεγχοι για την εξακρίβωση της στατιστικής τους επάρκειας.

Όπως αναφέρει η Περιφέρεια Αττικής για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, ελέγχθηκαν για τυχόν βλάβες και οι 108 Γέφυρες της Αττικής με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού περίπου 350 χιλιάδων ευρώ.

Ο έλεγχος αυτός κρίθηκε αναγκαίος, καθώς πολλές από τις γέφυρες έχουν κατασκευαστεί από το 1960 χωρίς να έχει υπάρξει εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασής τους. Τα πορίσματα των επιθεωρήσεων που ολοκληρώθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν για να προσδιοριστούν τα τεχνικά στοιχεία που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, μέσω της διενέργειας μελετών στατικής επάρκειας και ενισχύσεων.

Εξακρίβωση της στατικής επάρκειας

Συγκεκριμένα, οι γέφυρες είναι κατασκευασμένες σε διάφορες χρονικές περιόδους, με τις παλαιότερες να εκτιμάται ότι έχουν κατασκευαστεί τη δεκαετία του 1960. Στα 108 τεχνικά έργα, περιλαμβάνονται άνω διαβάσεις, κάτω διαβάσεις, γέφυρες που φέρουν κεντρικούς οδικούς άξονες, όπως η Εθνική Οδός. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την κατασκευή τους δεν φαίνεται να έχει υπάρξει προηγούμενη επιθεώρηση ή κάποιος έλεγχος.

Από τις επιθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν, προέκυψαν οι προτεινόμενες εργασίες επισκευής, συντήρησης, ενόργανης παρακολούθησης, αλλά και μελέτες που απαιτούνται για πιο λεπτομερή επιθεώρηση και εξακρίβωση της στατικής επάρκειας.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης, δήλωσε σχετικά:

«Πάγιά μας προτεραιότητα και στρατηγικός μας στόχος είναι ένα ασφαλές, λειτουργικό και σύγχρονο οδικό δίκτυο για τους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό χρηματοδοτήσαμε και προχωρήσαμε μέσω του Αναπτυξιακού μας Οργανισμού σε σειρά ελέγχων σε όλες τις Γέφυρες της Αττικής προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάστασή τους και να εντοπιστούν τυχόν βλάβες, με δεδομένο ότι στην πλειοψηφία τους έχουν κατασκευαστεί πριν από αρκετές δεκαετίες. Παράλληλα δημιουργούμε Μητρώο Γεφυρών προκειμένου να γνωρίζουμε με συστηματικό τρόπο την κατάστασή τους και τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί για να υπάρχει μία βάση δεδομένων.

Video URL
PreviousNext