Τροχοί & TIR

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση των εισαγωγών-εξαγωγών της Ελλάδας τον Νοέμβριο (2023)

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι εμπορευματικές συναλλαγές (εισαγωγές-εξαγωγές) της Ελλάδας τόσο κατά τον Νοέμβριο όσο και κατά το ενδεκάμηνο Ιανουάριος-Νοέμβριος 2023 παρουσίασαν μεί
Τρίτη 09/01/2024 - 14:50
Κοινοποίηση στα Social Media

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι εμπορευματικές συναλλαγές (εισαγωγές-εξαγωγές) της Ελλάδας τόσο κατά τον Νοέμβριο όσο και κατά το ενδεκάμηνο Ιανουάριος-Νοέμβριος 2023 παρουσίασαν μείωση. Αναλυτικότερα:

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά το μήνα Νοέμβριο 2023 ανήλθε στο ποσό των 6.953,1 εκατ. ευρώ (7.492,5 εκατ. δολάρια) έναντι 8.617,0 εκατ. ευρώ (8.764,2 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 19,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Νοέμβριο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 184,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,5%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Νοέμβριο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 176,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,3%, σε σχέση με τον μήνα Νοέμβριο 2022 (Πίνακας 1).

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά το μήνα Νοέμβριο 2023 ανήλθε στο ποσό των 4.292,2 εκατ. ευρώ (4.652,7 εκατ. δολάρια) έναντι 4.887,8 εκατ. ευρώ (5.001,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 12,2%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Νοέμβριο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 331,8 εκατ. ευρώ δηλαδή 10,0% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Νοέμβριο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 347,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,5%, σε σχέση με τον μήνα Νοέμβριο 2022 (Πίνακας 1).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Νοέμβριο 2023 ανήλθε σε 2.660,9 εκατ. ευρώ (2.839,8 εκατ. δολάρια) έναντι 3.729,2 εκατ. ευρώ (3.762,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 28,6%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Νοέμβριο 2023 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 147,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,3%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Νοέμβριο 2023 παρουσίασε αύξηση κατά 171,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,6% σε σχέση με τον μήνα Νοέμβριο 2022 (Πίνακας 1).

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023 ανήλθε στο ποσό των 75.656,8 εκατ. ευρώ (81.493,9 εκατ. δολάρια) έναντι 86.888,8 εκατ. ευρώ (90.898,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2022, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 12,9%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.860,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,2% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1.738,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,0%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022. (Πίνακας 5).

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023 ανήλθε στο ποσό των 47.195,7 εκατ. ευρώ (51.139,5 εκατ. δολάρια) έναντι 51.036,0 εκατ. ευρώ (53.681,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2022, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 7,5%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 425,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,3% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 527,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,6%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022 (Πίνακας 5).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023 ανήλθε σε 28.461,1 εκατ. ευρώ (30.354,4 εκατ. δολάρια) έναντι 35.852,8 εκατ. ευρώ (37.217,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2022, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 20,6%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.435,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,8% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1.211,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,0% (Πίνακας 5).

PreviousNext