‘Έρευνα κατά Μεταφορικών για συμφωνία κομίστρων

Σε αυτεπάγγελτη έρευνα κατά μεταφορικών επιχειρήσεων του νομού Καβάλας προχωρά η Επιτροπή Ανταγωνισμού, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για την υιοθέτηση οριζόντιας σύμπραξης.

Ειδικότερα, η ολομέλεια της Επιτροπής θα συνεδριάσει στις 24 Ιανουαρίου 2018 για να εξετάσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης, εάν συντρέχει παράβαση του άρθρου 1 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε, και του άρθρου 1 του ν. 3959/2011, από μεταφορικές επιχειρήσεις του νομού Καβάλας και το σωματείο επαγγελματιών ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων νομού Καβάλας.

Σύμφωνα με την εισήγηση, οι εμπλεκόμενες μεταφορικές επιχειρήσεις και το σωματείο συμμετείχαν σε οριζόντια συμφωνία με αντικείμενο τον καθορισμό των κομίστρων που χρέωναν για τη μεταφορά λιπασμάτων της εταιρείας «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων», τον καθορισμό της πιστωτικής πολιτικής, την κατανομή μεταξύ τους του σχετικού μεταφορικού έργου και τον αποκλεισμό ανταγωνιστών και άλλων τρόπων διακίνησης των εν λόγω προϊόντων, κατά παράβαση του άρθρου 1 του ν. 703/1977 και του άρθρου 1 του ν.3959/2011. Κατά την εισήγηση, οι ανωτέρω πρακτικές συνιστούν ενιαία και διαρκή παράβαση, η οποία διήρκησε από το 1995 έως τουλάχιστον το 2015.

Η σχετική αυτεπάγγελτη έρευνα ξεκίνησε κατόπιν καταγγελίας της εταιρείας «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων» προς το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.