Τροχοί & TIR

«Εργαστήριο Καινοτόμου και Βιώσιμης Διαχείρισης Εφοδιαστικών Αλυσίδων»

Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς ιδρύεται εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Καινοτόμου και Βιώσιμης Διαχείρισης Εφοδιαστικών Αλυσίδων» του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολ
Δευτέρα 09/10/2023 - 11:07
Κοινοποίηση στα Social Media

Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς ιδρύεται εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Καινοτόμου και Βιώσιμης Διαχείρισης Εφοδιαστικών Αλυσίδων» του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Αποστολή του Εργαστηρίου είναι να υποστηρίζει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (stakeholders) στη βελτίωση των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω βασικής, εφαρμοσμένης και καινοτόμου έρευνας αλλά και διδασκαλίας που θα αποσκοπούν στην προώθηση της καινοτομίας λαμβάνοντας υπόψη τη βιωσιμότητα. Κύριος στόχος είναι η επίλυση προβλημάτων σχετικών με τη βιωσιμότητα και τη βελτίωση της τεχνογνωσίας διαχείρισης της καινοτομίας στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Το Εργαστήριο Καινοτόμου και Βιώσιμης Διαχείρισης Εφοδιαστικών Αλυσίδων θα εξυπηρετεί ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (ΤΒΔΤ) της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, διεξάγοντας βασική και εφαρμοσμένη έρευνα πάνω σε συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα.

PreviousNext