Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προσανατολίζεται  ο Κλάδος των αυτοκινητιστών ΦΔΧ σε απάντηση της αδιαφορίας που επιδεικνύει το υπ. Μεταφορών στην ικανοποίηση των βασικών αιτημάτων των Μεταφορέων.

Προς τον σκοπό αυτό, το ΠΣΧΕΜ (Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών) καλεί σε πανελλαδική συνέλευση τον Κλάδο στο Επιμελητήριο Τρικάλων στις 17 Φεβρουαρίου «με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών των μεταφορέων και τη λήψη αποφάσεων για τον τρόπο διεκδίκησης των αιτημάτων τους», όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του  ΠΣΧΕΜ, Πέτρος Σκουλικίδης.

Έχει προηγηθεί επιστολή προς τον υπ. Μεταφορών, Χρήστο Σπίρτζη, στην οποία περιγράφονται τα τέσσερα βασικά αιτήματα του κλάδου των Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης (βλέπε και ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR τεύχος Φεβρουαρίου – σελ.28), στην οποία ο πρόεδρος του ΠΣΧΕΜ, αφού πρώτα παρουσιάζει την τρέχουσα δύσκολη οικονομική και επιχειρησιακή κατάσταση του κλάδου, προτείνει την υιοθέτηση συγκεκριμένων δράσεων από πλευράς της Πολιτείας.     

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΠΣΧΕΜ καλεί σε συνάντηση τον υπουργό Μεταφορών, προκειμένου να αναπτύξει τα ακόλουθα αιτήματα του κλάδου:

-Την συγκρότηση του παρατηρητηρίου κομίστρων και την εφαρμογή του ελάχιστου κόστους που έχει ήδη νομοθετήσει το υπουργείο Μεταφορών.

-Την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού 561/2006 που αφορά τις ώρες εργασίας και ανάπαυσης των οδηγών.

«Γνωρίζουμε βεβαίως ότι δεν είναι θέμα του υπουργείου Μεταφορών, όμως εσείς ως προϊστάμενο υπουργείο με τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί για το συγκεκριμένο θέμα, γνωρίζετε την ιδιαιτερότητα και την μη κανονικότητα του επαγγέλματός μας και θα μπορούσατε να λειτουργήσετε καταλυτικά για τη λύση του προβλήματος», αναφέρεται στην επιστολή.

-Εξεύρεση και προώθηση χρηματοδοτικών εργαλείων που θα ενισχύσουν την ρευστότητα, θα βελτιώσουν τις υποδομές και θα βοηθήσουν την ανανέωση του στόλου των ΦΔΧ.

-Την αναστολή της υπ’ αριθμόν ΔΝΣγ/οικ. 708 49/ΦΝ 393/ 2017 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ αρ. φύλλου 3769 ΤΕΥΧΟΣ Β 26-10-2017), περί απαγορεύσεως διελεύσεων από το παραλλαγμένο παράπλευρο οδικό δίκτυο, μέχρι της εφαρμογής του ελάχιστου κόστους μεταφοράς.

Πληροφορίες του Τ.Τ. αναφέρουν ότι επανειλημμένα στο παρελθόν, ο κ. Σπίρτζης έχει αρνηθεί μια συνάντησή του με τους εκπροσώπους του Κλάδου των ΦΔΧ, γεγονός που θα αναφερθεί στη συνέλευση των Τρικάλων και ενδεχομένως θα επηρεάσει τις αποφάσεις που θα ληφθούν.