Ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Μεταφορών Δωδεκανήσου η διενέργεια εξετάσεων για απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) 1ης Περιόδου 2022.

Αυτές θα διεξαχθούν, ανάλογα με τον αριθμό υποψηφίων στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γρ. Λαμπράκη 8 στη Ρόδο ή στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου Πλατεία Ελευθερίας 1 στη Ρόδο ή στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου 6ο χλμ. Ρόδου-Λίνδου στις 15 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη στις 09:00 π.μ.

Επίσης, η Διεύθυνση Μεταφορών Δωδεκανήσου ανακοίνωσε τον προγραμματισμό εξετάσεων υποψηφίων οδικών μεταφορέων επιβατών και εμπορευμάτων Α΄ Περιόδου 2022. Οι εξετάσεις της 1ης Περιόδου 2022, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών θα διεξαχθούν, ανάλογα με τον αριθμό υποψηφίων στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γρ. Λαμπράκη 8 στη Ρόδο ή στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου Πλατεία Ελευθερίας 1 στη Ρόδο ή στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου 6ο χλμ. Ρόδου-Λίνδου στις 15 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη στις 09:00 π.μ.

Στη Λευκάδα, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας, οι εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας οδηγών που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα για το έτος 2022, θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

1) Ημερομηνίες Εξετάσεων:

Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022

Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022

2) Τόπος Εξετάσεων:

Δ/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών Π.Ε. Λευκάδας στην «Αίθουσα μηχανογραφικής εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών»

Οι υποψήφιοι, για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στις σχολές ΣΕΚΑΜ ή ΣΕΚΟΟΜΕΕ που φοίτησαν.