Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας: Προγραμματισμός εξετάσεων για την απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) έτους 2022.

1

Προγραμματισμός εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας Οδικού Μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων για το έτος 2022

1

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις σχολές ΣΕΚΑΜ ή ΣΕΚΟΟΜΕΕ που φοίτησαν.

Περιφερειακή Ενότητας Πειραιά: Επαναπρογραμματισμός γραπτών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών που είχαν αναβληθεί λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, για την απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), 1ης περιόδου έτους 2022.

Η ημέρα διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων υποψηφίων για την απόκτηση ή ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), 1ης περιόδου έτους 2022 και ανά κατηγορία εξέτασης, ως εξής:

1

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις σχολές ΣΕΚΑΜ ή ΣΕΚΟΟΜΕΕ που φοίτησαν.