Τροχοί & TIR

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος

Αρμόδιοι φορείς στην ελληνική επικράτεια σχετικά με το χαρακτηρισμό οχημάτων ως ιστορικού ενδιαφέροντος ορίζονται η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.), η Αθλητική Μοτοσυκλετιστικ
Τρίτη 15/11/2022 - 13:28
Κοινοποίηση στα Social Media

Αρμόδιοι φορείς στην ελληνική επικράτεια σχετικά με το χαρακτηρισμό οχημάτων ως ιστορικού ενδιαφέροντος ορίζονται η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.), η Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος (Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.) και η Ελληνική Ομοσπονδία Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου και Μοτοσυκλέτας (Ε.Ο.ΦΙΛ.Π.Α.).

Οι παραπάνω φορείς χορηγούν Βεβαίωση χαρακτηρισμού οχήματος ως ιστορικού ενδιαφέροντος, από την οποία προκύπτει ο χαρακτηρισμός του ως ιστορικού, και περιλαμβάνει τα στοιχεία του οχήματος και του κυρίου αυτού.

Πιστοποιητικό και διαδικασία

Το Πιστοποιητικό συμμόρφωσης – χαρακτηρισμού οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, εκδίδεται και χορηγείται από τους παραπάνω φορείς και πιστοποιεί ότι το κυκλοφορούν όχημα εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού του ως ιστορικό και δεν έχει υποστεί μεταβολές οι οποίες αλλοιώνουν το χαρακτηρισμό του.

Προκειμένου για τη χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας σε όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος ο κύριος αυτού υποβάλλει αίτηση σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας συνοδευόμενη από τα αποδεικτικά στοιχεία της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν, 4850/2021 (Α’ 208) και όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών, στον  αιτούντα χορηγείται:

α) Έντυπο άδειας κυκλοφορίας της υπ’ αρ. 33824/ 2683/2004 (Β’ 1514) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, με συμπληρωμένο τον κοινοτικό κωδικό «Η» [ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ].

β. Ζεύγος πινακίδων οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος.

Σε κάθε περίπτωση απώλειας, κλοπής, φθοράς ή καταστροφής πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, χορηγούνται νέες πινακίδες με νέο αριθμό κυκλοφορίας, κατόπιν υποβολής των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.

PreviousNext