Ημερομηνίες εξετάσεων σε Θεσσαλία και Ημαθία

Πέμ, 09/09/2021 - 10:45

Με Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστού, ορίστηκε νέα ημερομηνία διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων οδηγών οχημάτων για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης για τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων την Τετάρτη 29/9/2021 και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, Πλαστήρα 56 – 1ος όροφος στην Καρδίτσα.

Περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν από τις σχολές ΣΕΚΟΟΜΕΕ που φοίτησαν.

Με άλλη απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας καθορίστηκε ως ημερομηνία εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών μεταφοράς επικινδύνων υλικών (ADR) που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα την 28 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., για βασική εκπαίδευση, επεκτάσεις και ανανεώσεις των ADR, στην αίθουσα εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Οι σχολές ΣΕΚΟΟΜΕΕ παρακαλούνται να υποβάλλουν τις προβλεπόμενες καταστάσεις έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, καθώς και να ενημερώσουν τους υποψηφίους τους για την ημέρα, την ώρα και τον τόπο των εξετάσεων, και ότι για να λάβουν μέρος στις εξετάσεις θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας και πιστοποιητικό ADR, εφόσον διαθέτουν.