Για εννέα συνεχόμενες Παρασκευές από 9 Ιουλίου μέχρι και 3 Σεπτεμβρίου η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης θα είναι κλειστή τόσο για τους προμηθευτές όσο και για τους αγοραστές των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις εγκαταστάσεις της.

Φορτηγά Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ. που μεταφέρουν προϊόντα προς την Αγορά της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να λάβουν υπόψη την παραπάνω ρύθμιση για την αποφυγή άσκοπων φορτώσεων και δρομολογίων.