Τροχοί & TIR

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τεχνητή βραδυπορία

Το πέρασμα 24 συρμών μικτού βάρους άνω των 100 τόνων από την περιοχή της Μαγνησίας και για το χρονικό διάστημα από την 23.8.2022 (Τρίτη) έως και την 6.9.2022 (Τρίτη) έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη μέτρω
Παρασκευή 19/08/2022 - 14:12
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό: HERMES S.A.
Φωτό: HERMES S.A.

Το πέρασμα 24 συρμών μικτού βάρους άνω των 100 τόνων από την περιοχή της Μαγνησίας και για το χρονικό διάστημα από την 23.8.2022 (Τρίτη) έως και την 6.9.2022 (Τρίτη) έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη μέτρων από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας, μέτρα που θα ισχύουν από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, εκτός Σάββατου, Κυριακής και λοιπών ημερών (αργίες κ.λπ.).

Ειδικότερα:

Χιλιομετρική θέση 265 + 460 (γέφυρα 22AR). Η διακοπή της κυκλοφορίας επί του κλάδου του αυτοκινητοδρόμου προς Θεσσαλονίκη θα γίνει με τεχνητή ανάσχεση της κυκλοφορίας (βραδυπορία) από τον Α/Κ Αγίων Θεοδώρων (Χ.Θ. 262+471), από την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Μαγνησίας με τη συνδρομή οχημάτων της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Αρχικά, θα πρέπει τα υπερβαρέα οχήματα να ακινητοποιηθούν και να αναμένουν ανάντη της γέφυρας, εντός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, όπου θα γίνει προσωρινή κάλυψή τους από όχημα της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Στη συνέχεια, θα γίνει ολιγόλεπτη τεχνητή ανάσχεση της κυκλοφορίας (βραδυπορία) από τον Α/Κ Αγ. Θεοδώρων, μέχρι να διέλθουν με ασφάλεια τα υπερβαρέα οχήματα από τη γέφυρα 22ΑR. Τέλος, θα λήξει η τεχνητή ανάσχεση της κυκλοφορίας και τα υπερβαρέα οχήματα θα μετακινηθούν στο χώρο στάθμευσης στη Χ.Θ. 278+800.

Χιλιομετρική θέση 287 +530 (γέφυρα 41AR): Η εν λόγω διακοπή της κυκλοφορίας επί του κλάδου του αυτοκινητοδρόμου προς Θεσσαλονίκη θα γίνει με τεχνητή ανάσχεση της κυκλοφορίας (βραδυπορία) από τον χώρο στάθμευσης στη Χ.Θ. 278+800, από την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Μαγνησίας με τη συνδρομή οχημάτων της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου για την κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη και με ολιγόλεπτη ανάσχεση της κυκλοφορίας από την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Μαγνησίας στον Α/Κ Αλμυρού (Χ.Θ. 289+042) για την κατεύθυνση προς Αθήνα. Αρχικά, θα πρέπει τα υπερβαρέα οχήματα να ακινητοποιηθούν και να αναμένουν ανάντη της γέφυρας, ακριβώς πριν την έναρξη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αμφιδρόμησης της κυκλοφορίας, εντός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, όπου θα γίνει προσωρινή κάλυψή τους από όχημα της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Στη συνέχεια, θα γίνει ολιγόλεπτη τεχνητή ανάσχεση της κυκλοφορίας (βραδυπορία) στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη από το χώρο στάθμευσης στη Χ.Θ. 278+800 και ολιγόλεπτη ανάσχεση της κυκλοφορίας στον Α/Κ Αλμυρού για την κατεύθυνση προς Αθήνα, μέχρι να διέλθουν με ασφάλεια τα υπερβαρέα οχήματα από τη γέφυρα 41ΑR. Έπειτα, θα λήξουν οι ανασχέσεις της κυκλοφορίας και τα υπερβαρέα οχήματα θα μετακινηθούν στο χώρο στάθμευσης στη Χ.Θ. 293+100.

Χιλιομετρική θέση 249 + 220 (γέφυρα 46AR): Η εν λόγω διακοπή της κυκλοφορίας επί του κλάδου του αυτοκινητοδρόμου προς Θεσσαλονίκη θα γίνει με τεχνητή ανάσχεση της κυκλοφορίας (βραδυπορία) από τον Α/Κ Αλμυρού (Χ.Θ. 289+042), από την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Μαγνησίας με τη συνδρομή οχημάτων της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Αρχικά, θα πρέπει τα υπερβαρέα οχήματα να ακινητοποιηθούν και να αναμένουν ανάντη της γέφυρας, εντός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, όπου θα γίνει προσωρινή κάλυψή τους από όχημα της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Στη συνέχεια, θα γίνει ολιγόλεπτη τεχνητή ανάσχεση της κυκλοφορίας (βραδυπορία) από τον Α/Κ Αλμυρού, μέχρι να διέλθουν με ασφάλεια τα υπερβαρέα οχήματα από τη γέφυρα 46ΑR. Τέλος, θα λήξει η τεχνητή ανάσχεση της κυκλοφορίας και τα υπερβαρέα οχήματα θα μετακινηθούν στο τέλος της λωρίδας επιτάχυνσης του Α/Κ Μικροθηβών.

Χιλιομετρική θέση 298 + 620 και 299 + 480 (γέφυρες 52AR): Η εν λόγω διακοπή της κυκλοφορίας επί του κλάδου του αυτοκινητοδρόμου προς Θεσσαλονίκη θα γίνει με τεχνητή ανάσχεση της κυκλοφορίας (βραδυπορία) από τον χώρο στάθμευσης στη Χ.Θ. 293+100, από την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Μαγνησίας με τη συνδρομή οχημάτων της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Αρχικά, θα πρέπει τα υπερβαρέα οχήματα να ακινητοποιηθούν και να αναμένουν ανάντη της πρώτης γέφυρας, εντός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, όπου θα γίνει προσωρινή κάλυψή τους από όχημα της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Στη συνέχεια, θα γίνει ολιγόλεπτη τεχνητή ανάσχεση της κυκλοφορίας (βραδυπορία) από τον χώρο στάθμευσης στη Χ.Θ. 293+100, μέχρι να διέλθουν με ασφάλεια τα υπερβαρέα οχήματα από τις γέφυρες 52ΑR & 53AR. Τέλος, θα λήξει η τεχνητή ανάσχεση της κυκλοφορίας και τα οχήματα θα μετακινηθούν στο χώρο στάθμευσης στη Χ.Θ. 310+785.

Χιλιομετρική θέση 313 + 860 (γέφυρα 63AR): Η εν λόγω διακοπή της κυκλοφορίας επί του κλάδου του αυτοκινητοδρόμου προς Θεσσαλονίκη θα γίνει με τεχνητή ανάσχεση της κυκλοφορίας (βραδυπορία) από τη Χ.Θ. 307+000, από την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Μαγνησίας με τη συνδρομή οχημάτων της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Αρχικά, θα πρέπει τα υπερβαρέα οχήματα να ακινητοποιηθούν και να αναμένουν ανάντη της γέφυρας, εντός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, όπου θα γίνει προσωρινή κάλυψή τους από όχημα της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Στη συνέχεια, θα γίνει ολιγόλεπτη τεχνητή ανάσχεση της κυκλοφορίας (βραδυπορία) από τη Χ.Θ. 307+000, μέχρι να διέλθουν με ασφάλεια τα υπερβαρέα οχήματα από τη γέφυρα 63ΑR. Τέλος, θα λήξει η τεχνητή ανάσχεση της κυκλοφορίας και τα υπερβαρέα οχήματα θα μετακινηθούν στο ΜΣΔ Μοσχοχωρίου.

Να σημειώσουμε, τέλος, ότι τις μεταφορές αυτές θα εκτελέσει η γνωστή εταιρεία ειδικών και βαρέων μεταφορών «Ερμής».

PreviousNext