Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ν.Ε.Ο Θεσσαλονίκης Πολύγυρου

Παρ, 02/12/2022 - 13:52
erga dromos

Με σκοπό την κατασκευή αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης στον νέο οδικό τμήμα της Ε.Ο Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου, από τη χιλιομετρική θέση (χ.θ.) 33+320 έως 36+420, η Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής αποφάσισε την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

 

Συγκεκριμένα αποφάσισε:

α) Τον περιορισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων σύμφωνα με την οριζόμενη, στην τεχνική μελέτη που επισυνάπτεται στον ανώτερο ή σχετικό οριζόντια και κάθετη σήμανση, κατά την διάρκεια της εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης-Πολύγυρου (Ε.Ο.16), από τη χ.θ. 33+320 έως τη χ.θ. 36+420 Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου (Α16)», με σκοπό την κατασκευή αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης, εντός των ορίων του Νομού Χαλκιδικής. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται με εκτροπή των οχημάτων από το παλαιό τμήμα της Εθνικής Οδού.

β) Οι εργασίες, οι οποίες θα διαρκέσουν για δέκα (10) ημέρες και κατά τις ώρες 08:00-18:00 καθημερινά, θα εκτελούν κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης του Τμήματος Τροχαίας Πολυγύρου, τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν την πραγματοποίηση αυτών. Μετά το πέρας των εργασιών καθημερινά η σήμανση θα αποσύρεται και η οδός θα αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία, πληρώντας όλες τις προϋποθέσεις συμπεριλαμβανομένης και της οριζόντιας και κάθετης σήμανσης, μερίμνη του εργολήπτη του έργου.