Τροχοί & TIR

Μεταβολές στοιχείων ανώνυμων εταιρειών περνούν αυτόματα στην ΑΑΔΕ

Σε εφαρμογή τέθηκε η πλήρης διασύνδεση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), όπως ανακοίνωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής. Ειδικότερα, στοιχεί
Τετάρτη 11/10/2023 - 11:03
Κοινοποίηση στα Social Media
aade ααδε

Σε εφαρμογή τέθηκε η πλήρης διασύνδεση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), όπως ανακοίνωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Ειδικότερα, στοιχεία Ανωνύμων Εταιρειών όπως: α) Κεφάλαιο, β) Κατάσταση, γ) Λήξη Διάρκειας, δ) Επωνυμία και ε) Σχέσεις που καταχωρίζονται στο ΓΕΜΗ αντλούνται αυτόματα από την ΑΑΔΕ. 

Με βάση τα δεδομένα αυτά, η ΑΑΔΕ αποστέλλει την επόμενη ημέρα έκαστης καταχώρισης στο ΓΕΜΗ των στοιχείων μεταβολών, μήνυμα στον λογαριασμό του νομικού προσώπου, όπως αυτός έχει δηλωθεί στην ενότητα Στοιχεία Επικοινωνίας του myAADE, για να γνωστοποιηθεί στον τελευταίο, αν όλα ή μέρος από τα παραπάνω δεδομένα αυτόματα καταχωρήθηκαν ή δεν καταχωρήθηκαν στο Φορολογικό Μητρώο. Ειδικότερα γνωστοποιείται ότι:

α. Το Φορολογικό Μητρώο ενημερώθηκε αυτόματα για το σύνολο των μεταβολών, που αφορούν στην ημέρα καταχώρησης αυτών στο ΓΕΜΗ, ή,

β. το Φορολογικό Μητρώο ενημερώθηκε αυτόματα για μέρος των μεταβολών, που αφορούν στην ημέρα καταχώρησης αυτών στο ΓΕΜΗ, ή

γ. το Φορολογικό Μητρώο δεν ενημερώθηκε αυτόματα για τις μεταβολές, που αφορούν στην ημέρα καταχώρησης αυτών στο ΓΕΜΗ.

2. Για την ως άνω α. περίπτωση, όταν το στοιχείο της μεταβολής αφορά σε διαγραφή της εταιρείας από το ΓΕΜΗ, μέχρι την αυτοματοποίηση της διαδικασίας διακοπής από την ΑΑΔΕ, η αυτόματη ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου ολοκληρώνεται με την ένδειξη «διαγραφή» στην κατάσταση και στην επωνυμία. Η ΑΑΔΕ γνωστοποιεί ταυτόχρονα με το ίδιο μήνυμα, ότι το νομικό πρόσωπο απαιτείται να προβεί στην υποβολή της δήλωσης μεταβολής εργασιών για την ολοκλήρωση της διακοπής του στο Φορολογικό Μητρώο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

PreviousNext