Τροχοί & TIR

Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Εξετάσεις ADR στην Κοζάνη

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε τη διενέργεια γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης υποψηφίων οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων ε
Τρίτη 16/01/2024 - 11:36
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό αρχείου
φωτό αρχείου

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε τη διενέργεια γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης υποψηφίων οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), τη Δευτέρα 29/01/2024 στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Κοζάνης, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λευκόβρυσης της Δ.Ε. Κοζάνης του ομώνυμου Δήμου, ως εξής: 

- Στις 8:00 π.μ. εξετάσεις αρχικής χορήγησης στη βασική κατάρτιση. 

- Στις 10:00 π.μ. εξετάσεις αρχικής χορήγησης στην ειδική κατάρτιση για δεξαμενές/ κλάση1 / κλάση7. 

- Στις 12:00 π.μ. εξετάσεις ανανέωσης. 

Οριστικές καταστάσεις υποβάλλονται από κάθε ΣΕΚΟΟΜΕΕ μέχρι και τη Δευτέρα 22/01/2024 και περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία των υποψηφίων καθώς και τα ονόματα υποψηφίων που έχουν αποτύχει σε προηγούμενες περιόδους, εφόσον δηλώσουν στην αντίστοιχη ΣΕΚΟΟΜΕΕ ότι επιθυμούν να περιληφθούν στην κατάσταση υποψηφίων. Οι καταστάσεις υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή. Με τις παραπάνω καταστάσεις συνυποβάλλονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά (φωτοτυπία ταυτότητας, παράβολο κλπ).

Οι υποψήφιοι, θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μαζί τους κατά την ημέρα των εξετάσεων: 

α. Την αστυνομική τους ταυτότητα ή κάθε άλλο αποδεικτικό µέσο των στοιχείων ταυτότητάς τους. 

β. Τη βεβαίωση εγγραφής τους (για πολίτες από κράτος µέλος της Ε.Ε.) ή την άδεια παραμονής τους (για πολίτες από κράτος µη µέλος της Ε.Ε.) ή το ειδικό δελτίο ταυτότητάς τους (για ομογενείς). 

γ. Να φέρουν στυλό διαρκείας που δε σβήνει χρώματος μπλε ή μαύρο.

PreviousNext