Τροχοί & TIR

Να διαφοροποιηθούν τα ωράρια των οδηγών τουριστικών λεωφορείων

Μεγάλοι οργανισμοί μεταφορών και τουρισμού ζήτησαν από την Επιτροπή της ΕΕ να υποστηρίξει την πρότασή τους για συγκεκριμένους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης για τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων.
Πέμπτη 23/02/2023 - 12:37
Κοινοποίηση στα Social Media

Μεγάλοι οργανισμοί μεταφορών και τουρισμού ζήτησαν από την Επιτροπή της ΕΕ να υποστηρίξει την πρότασή τους για συγκεκριμένους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης για τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων.

Επί του παρόντος, οι οδηγοί πούλμαν υπόκεινται στους ίδιους κανόνες σχετικά με την οργάνωση των χρόνων οδήγησης και ανάπαυσης με τους οδηγούς φορτηγών. Ωστόσο, η φύση της δουλειάς τους είναι πολύ διαφορετική, αναφέρουν σε επιστολή προς την Επίτροπο Μεταφορών της ΕΕ Adina Vălean, η IRU, η Ένωση Ευρωπαϊκών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων και Τουριστικών Πρακτόρων στην Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρισμού. Και οι τρεις φορείς κάλεσαν την Επιτροπή της ΕΕ να υποστηρίξει μια νέα πρόταση για τη διευκόλυνση της ανάκαμψης του τουρισμού με πούλμαν με την εισαγωγή ειδικών κανόνων για τους οδηγούς πούλμαν.

Προηγούμενες διαπραγματεύσεις για το πακέτο 1 της ΕΕ για την κινητικότητα, όπου εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρκετές συγκεκριμένες παρεκκλίσεις για τους οδηγούς τουρισμού πούλμαν, κατέληξαν σε συμφωνία της τελευταίας στιγμής μεταξύ των νομοθετών. Το αποτέλεσμα επικεντρώθηκε κυρίως στις μεταφορές εμπορευμάτων, αφήνοντας στον τομέα των επιβατών μόνο την υποχρέωση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ να αξιολογήσουν την κατάσταση σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η Διευθύντρια Συνηγορίας της ΕΕ της IRU Raluca Marian δήλωσε: «Η δραστηριότητα και η καθημερινή εργασία των οδηγών τουρισμού πούλμαν διαφέρει σημαντικά από άλλα μέσα οδικής μεταφοράς, π.χ. φορτηγά.

«Περιλαμβάνει περισσότερα διαλείμματα για τους επιβάτες και στάσεις στη διαδρομή, καθώς και συνδυασμό μακρύτερων και μικρότερων ταξιδιών».

«Οι στοχευμένες και συγκεκριμένες διατάξεις για τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών πούλμαν θα επιτρέψουν στους οδηγούς να ρυθμίζουν καλύτερα καταστάσεις κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους», πρόσθεσε.

Τα κυριότερα σημεία που χρήζουν ρύθμισης είναι η παράταση της περιόδου δραστηριοποίησης εκτός της χώρας-έδρας του λεωφορείου και η παράταση του χρόνου της εβδομαδιαίας ανάπαυσης του οδηγού. Ζητείται, επίσης, να υπάρξει ευελιξία στα διαλείμματα οδήγησης.

PreviousNext