Νέα παράταση για το Θριάσιο 

Κυρ, 27/02/2022 - 12:27
θριάσιο

Ακόμα μία παράταση δόθηκε στην ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο διεθνή διαγωνισμό για την παραχώρηση της διαχείρισης και εκμετάλλευσης του εμπορευματικού σιδηροδρομικού σταθμού και σταθμού διαλογής στο Θριάσιο (ΕΣΣΣΔΙ)

Μετά τη λήξη της προθεσμίας στις 26 Φεβρουαρίου 2022 η νέα παράταση υποβολής προσφορών ορίστηκε για τις 28 Μαρτίου 2022.

Το θέμα της ανέγερσης του εμπορευματικού σταθμού έχει ξεκινήσει από το 2013 ενώ το 2017, κατόπιν απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελληνική κυβέρνηση ανέλαβε την υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας δεδομένου ότι το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το 2020 προκηρύχθηκε ο πρώτος Διαγωνισμός ο οποίος απέβη άγονος. Στη συνέχεια δόθηκε εντολή στην αρμόδια διεύθυνση συγκοινωνιακών υποδομών να προβεί σε μία προκαταρκτική διαβούλευση για τη διερεύνηση ορισμένων θεμάτων ώστε να διαμορφωθεί μια πιο ελκυστική για τους ενδιαφερόμενους σύμβαση παραχώρησης.

Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2021 και προκηρύχθηκε διεθνής διαγωνισμός για την παραχώρηση του Θριασίου (ΕΣΣΣΔΙ) με ημερομηνία λήξης την 26 Ιανουαρίου 2022.

Μετά από αίτημα των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων δόθηκε ακόμα μία παράταση προχθές με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την 28η Μαρτίου 2022.