Δεκτή έκανε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, την εισήγηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τη χορήγηση ή όχι νέων αδειών ΕΔΧ-ΤΑΧΙ στις πόλεις της Περιφέρειας ως εξής:

Α. Εγκρίνεται η δυνατότητα χορήγησης ΝΕΩΝ αδειών ΕΔΧ-ΤΑΧΙ, (5-θεσιων), κατόπιν αιτήσεων ενδιαφερόμενων, ανά Περιφερειακή Ενότητα και Διεύθυνση Μεταφορών, ως εξής:

Α.Ι Διεύθυνση Μεταφορών ΠΕ Αχαΐας: Καμιά νέα άδεια ΕΔX, λόγω υπέρβασης επιτρεπόμενου αριθμού αδειοδοτηθέντων οχημάτων.

Α.ΙΙ Διεύθυνση Μεταφορών ΠΕ Ηλείας: Καμιά νέα άδεια ΕΔX, λόγω υπέρβασης επιτρεπόμενου αριθμού αδειοδοτηθέντων οχημάτων.

Α.ΙΙΙ Διεύθυνση Μεταφορών ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας:

Δώδεκα (12) ΝΕΕΣ άδειες, μια για κάθε αναγραφόμενη έδρα: Αγίου Θωμά, Ελληνικά, Βασιλόπουλο, Γαλατά, Μάστρο, Χρυσοβέργι, Ξεροπήγαδο, Λυγιά, Μαμουλάδα, Μακύνεια (Μαμμάκο), Μολύκρειο, Τερψιθέα.

Β. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ Οχημάτων ΕΔΧ, σε 9-θεσια, εκ μετατροπής υφιστάμενων (κατόπιν αιτήσεων ενδιαφερόμενων για ΝΕΕΣ άδειες ΕΔΧ-ΕΙΔ. ΜΙΣΘ και ΕΔΧ-ΕΙΔ. ΜΙΣΘ ΑμΕΑ, μέχρι του οριζόμενου μεγίστου αριθμού), ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση του συνολικού αριθμού αδειών, ανά έδρα ως κατωτέρω:

Β.Ι Διεύθυνση Μεταφορών της ΠΕ Αχαΐας για τις αναγραφόμενες έδρες:

Ι.α Πατρών και Περιχώρων (Καμινίων, Βραχνέικων, Ρίου, Ψαθοπύργου): Τρεις (3) άδειες για: ΕΔΧ - ΕΙΔ. ΜΙΣΘ και Δυο (2) άδειες ΕΔΧ-ΕΙΔ.ΜΙΣΘ-ΑμεΑ

Ι.β Λαρισού, Ωλενίας, Μόβρης: Τρεις (3) άδειες ΕΔΧ - ΕΙΔ. ΜΙΣΘ

Ι.γ Αιγίου, Συμπολιτείας, Διακοπτού, Νέου Ερινεού: Δυο (2) άδειες ΕΔΧ - ΕΙΔ. ΜΙΣΘ

Ι.δ Ακράτας, Αιγείρας, Πλατάνου: Μια (1) άδεια για: ΕΔΧΕΙΔ.ΜΙΣΘ-ΑμεΑ

Β.ΙΙ Διεύθυνση Μεταφορών της ΠΕ Ηλείας για τις αναγραφόμενες έδρες:

ΙΙα. Πύργου: Δυο (2) άδειες για: ΕΔΧ - ΕΙΔ. ΜΙΣΘ.

ΙΙβ. Αμαλιάδας: Μια (1) άδεια για: ΕΔΧ - ΕΙΔ. ΜΙΣΘ. Και Μια (1) ΕΔΧ-ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.-ΑμΕΑ

ΙΙ.γ Αρχαίας Ολυμπίας: Μια (1) άδεια για: ΕΔΧ - ΕΙΔ. ΜΙΣΘ.

ΙΙ.δ Ζαχάρως: Μια (1) άδεια για: ΕΔΧ - ΕΙΔ. ΜΙΣΘ.

ΙΙ.ε Ανδρίτσαινας: Μια (1) άδεια για: ΕΔΧ - ΕΙΔ. ΜΙΣΘ.

ΙΙ.στ Βάρδας: Μια (1) άδεια για: ΕΔΧ - ΕΙΔ. ΜΙΣΘ.

ΙΙ.z Κάστρου: Μια (1) άδεια για: ΕΔΧ - ΕΙΔ. ΜΙΣΘ.

ΙΙ.η Ανδραβίδας: Μια (1) άδεια για: ΕΔΧ - ΕΙΔ. ΜΙΣΘ.

Β.ΙΙΙ Διεύθυνση Μεταφορών της ΠΕ Αιτωλό-Ακαρνανίας για τις αναγραφόμενες έδρες:

ΙΙΙα. Βόνιτσας: Δύο (2) άδειες ΕΔΧ - ΕΙΔ. ΜΙΣΘ.

ΙΙΙβ. Παλαίρου: Μια (1) άδεια ΕΔΧ - ΕΙΔ. ΜΙΣΘ.

ΙΙΙγ. Πλατάνου Ναυπακτίας: Μηδέν (0) άδεια ΕΔΧ - ΕΙΔ. ΜΙΣΘ. (επειδή έχει μόνο ένα ΕΔΧ-ΤΑΧΙ)

Γ. Οι άδειες, που μέχρι τώρα έχουν εκδοθεί παραμένουν σε ισχύ.