Νέο Δ.Σ. στον ΟΑΣΑ

Τρί, 12/09/2023 - 13:26

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Α. αποφάσισε τη συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «Ο.Α.Σ.Α Α.Ε» όπως παρακάτω: 

1. Σαρδελής Χριστόφορος – Πρόεδρος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

2. Σπηλιόπουλος Γεώργιος - Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

3. Αντωνοπούλου Αριστέα - Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος & Εντεταλμένη Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

4. Πανταζής Ιωάννης - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

5. Χαρδούβελη Σούζαν - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

6. Σακελλαριάδης Κωνσταντίνος - μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

7. Αγγελόπουλος Παναγιώτης - Ιάσων - μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

8. Παπαδόπουλος Παύλος - μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.