Τροχοί & TIR

Οδηγός καλής πρακτικής για τους εργαζομένους του ΟΑΣΘ

Τέλος στον… λαβύρινθο των εγκυκλίων, των οδηγιών και των υπηρεσιακών σημειωμάτων, που απευθύνονται στους εργαζομένους του βάζει ο ΟΑΣΘ. Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης προχωρά σε συνε
Παρασκευή 28/07/2023 - 10:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Τέλος στον… λαβύρινθο των εγκυκλίων, των οδηγιών και των υπηρεσιακών σημειωμάτων, που απευθύνονται στους εργαζομένους του βάζει ο ΟΑΣΘ.

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης προχωρά σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ, προκειμένου να αποκτήσει έναν «οδηγό καλής πρακτικής για το προσωπικό της Διεύθυνσης Κίνησης».

Η συνεργασία αυτή γίνεται ώστε να δημιουργηθεί ένας ενιαίος οδηγός για τους εργαζομένους και να μπει τέλος στις… δαιδαλώδεις οδηγίες.

Ο ΟΑΣΘ κατά καιρούς έχει εκπονήσει κανονισμούς, έχει εκδώσει εγκυκλίους, υπηρεσιακά σημειώματα, συνοπτικές οδηγίες, εγχειρίδια εργασίας προς οδηγούς, και άλλα έγγραφα, στοχεύοντας στη δημιουργία και τήρηση κανόνων για τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας όλων των εμπλεκομένων παραγόντων κατά την εκτέλεση του μεταφορικού έργου.

Ωστόσο, όπως εξηγεί ο Διευθυντής Κίνησης, Σίμος Παπαδόπουλος, τα έγγραφα αυτά είναι πολλά σε αριθμό και έχουν δημιουργηθεί σε μεγάλο χρονικό εύρος -μεγαλύτερο της δεκαετίας- γεγονός που δυσχεραίνει την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και γνώση – υιοθέτησή τους από τους οδηγούς, την υπηρεσία εποπτείας ελέγχου και γενικότερα το προσωπικό του ΟΑΣΘ.

«Για την καλύτερη οργάνωσή τους, την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου φορέα παροχής συγκοινωνιακού έργου και την ουσιαστική ενημέρωση των οδηγών, κρίνεται απαραίτητη η ανάληψη πρωτοβουλίας για τη συγκέντρωση των εν λόγω κειμένων, την αναθεώρησή τους και τελικά την ενσωμάτωσή τους σε μια νέα και μόνη καλή πρακτική που θα λαμβάνει υπόψη και την πιο πρόσφατη διεθνή τεχνογνωσία», υπογραμμίζει ο κ. Παπαδόπουλος.

«Συνεργαζόμαστε με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ, προκειμένου ο ΟΑΣΘ να αποκτήσει έναν οδηγό καλής πρακτικής για το προσωπικό της Διεύθυνσης Κίνησης», υπογραμμίζει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΘ Κώστας Ταγγίρης. Ο ίδιος εξηγεί ότι «στο τέλος της διαδικασίας θα διαθέτουμε ένα χρήσιμο εργαλείο, στο οποίο θα καθορίζονται με σαφήνεια οι ευθύνες, οι ενέργειες και οι εφαρμογές διαδικασιών των εργαζομένων μας και ιδίως των οδηγών μας».

Το έργο θα ολοκληρωθεί από το ΙΜΕΤ και θα παραδοθεί στον ΟΑΣΘ μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
 

Video URL
PreviousNext