Τροχοί & TIR

Οι ποινές οδηγών ισχύουν τώρα και στα άλλα κράτη. Υπέρ τάχθηκε και η Έλενα Κουντουρά

Διασυνοριακή ισχύς των ποινών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων στην οδήγηση.
Τετάρτη 07/02/2024 - 10:12
Κοινοποίηση στα Social Media
Κουντουρά

Υπέρ της διασυνοριακής ισχύος των ποινών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων στην οδήγηση, τάχθηκε η Έλενα Κουντουρά, στην παρέμβασή της στην Ολομέλεια, όπου συζητήθηκε και εγκρίθηκε η σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία. 

Όπως αναφέρει η ευρωβουλευτής, σήμερα υπάρχει σοβαρό κενό στη νομοθετική αντιμετώπιση των παραβάσεων στην οδήγηση, που αφορούν την οδική ασφάλεια. Για παράδειγμα, ένας οδηγός που έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση και τιμωρείται με αφαίρεση διπλώματος στη χώρα του, μπορεί να οδηγεί κανονικά στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο ισχύος των ποινών. 

Για να διασφαλιστεί ότι η αναστολή, ο περιορισμός ή η αφαίρεση της άδειας οδήγησης μη μόνιμου κατοίκου θα εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, οι νέοι κανόνες απαιτούν η απόφαση αυτή να διαβιβάζεται στη χώρα που εξέδωσε το δίπλωμα.

Η Οδηγία αυτή, όπως ανέφερε στην ομιλία της η Έλενα Κουντουρά, έρχεται πλέον να συμπληρώσει το σημερινό νομοθετικό κενό, το οποίο οδηγεί σε ατιμωρησία, και ουσιαστικά θεσπίζει ένα πλαίσιο που απαγορεύει την οδήγηση σε όλη την ΕΕ σε περιπτώσεις όπου ένα κράτος-μέλος έχει ήδη απαγορεύσει σε έναν οδηγό το δικαίωμα οδήγησης εξαιτίας της τροχαίας παράβασης που διέπραξε στην επικράτειά του.

Πρόκειται ουσιαστικά για περιστατικά υπερβολικής ταχύτητας, οδήγησης χωρίς δίπλωμα, οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, καθώς και περιπτώσεις πρόκλησης θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού λόγω τροχαίας παράβασης.

Η θέση του κοινοβουλίου ορίζει προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών σχετικά με αυτές τις αποφάσεις, καθώς και προθεσμία 15 εργάσιμων για να αποφασιστεί εάν η απαγόρευση οδήγησης θα ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ. Ο οδηγός θα πρέπει να ενημερώνεται για την τελική απόφαση εντός επτά εργάσιμων ημερών.

Επόμενα βήματα

Το σχέδιο κανόνων εγκρίθηκε με 372 ψήφους υπέρ, 220 κατά και 43 αποχές. Το Κοινοβούλιο έχει πλέον ολοκληρώσει την πρώτη ανάγνωση και δεδομένου ότι το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη εγκρίνει τη θέση του, το νέο Κοινοβούλιο που θα εκλεγεί τον Ιούνιο του 2024 θα συνεχίσει τις εργασίες για την εν λόγω νομοθεσία.

PreviousNext