Ολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Κατερίνη

Παρ, 16/09/2022 - 14:34

Αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί από την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου μεταξύ βόρειου και νότιου κόμβου Κατερίνης από το 434 ως το 438 χιλ. του αυτοκινητόδρομου.

Συγκεκριμένα, λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης βλάβης σε σύστημα της Σήραγγας Τ4 (τεχνικό υπογειοποίησης Κατερίνης) στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. η Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας αποφάσισε να εφαρμοστούν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Α. Aποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων επί του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη από τον Α/Κ Νότιο Κατερίνης (Χ/Θ 434+203) έως Α/Κ Βόρειο Κατερίνης (Χ.Θ. 438+507), την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022 και κατά τις ώρες 21:30 έως τις 02:00 της επομένης ή νωρίτερα σε περίπτωση ολοκλήρωσης των εργασιών, λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης βλάβης σε σύστημα της Σήραγγας Τ4 (τεχνικό υπογειοποίησης Κατερίνης) στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε..

Β. Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα πραγματοποιηθεί ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων επί του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσ/νίκη από τον Α/Κ Νότιο Κατερίνης (Χ/Θ 434+203) έως Α/Κ Βόρειο Κατερίνης (Χ/Θ 438+507) με εκτροπή της κυκλοφορίας αρχικά μέσω της δυτικής και στη συνέχεια της ανατολικής παράπλευρης οδούς έως το υπέργειο τμήμα της Σήραγγας Κατερίνης Τ4 και στη συνέχεια μέσω της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη έως την κάθετη οδό του Α/Κ Βόρειου Κατερίνης.

► Οι εν λόγω έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στον Α/Κ Νότιο Κατερίνης, σύμφωνα με τα τυπικά σχέδια των Εγχειριδίων Λειτουργίας και ειδικότερα το τυπικό σχέδιο 5-9β (Πλήρης Αποκλεισμός Αυτοκινητόδρομου και υποχρεωτική έξοδος για διατομή 3 λωρίδων) και το τυπικό σχέδιο 5-5α (αποκλεισμός κλάδου εισόδου) για τον αποκλεισμό της εισόδου στον Α/Κ Νότιο Κατερίνης προς Θεσσαλονίκη.

► Σημειώνεται ότι, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα η κυκλοφορία στην κατεύθυνση προς Αθήνα θα διεξάγεται κανονικά μέσω της Σήραγγας Τ4.