Στην εταιρεία «PREMIUM CONSULTING – Ε. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ – Μ. ΜΑΝΙΑΤΗ Ο.Ε.» ανατέθηκε το έργο «Σύμβουλος για τον σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταφορών της περιόδου 2021-2027» με αντικείμενο την κατάρτιση και τη σύνταξη του παραπάνω προγράμματος, το οποίο εκτιμάται ότι θα απορροφήσει το 15,3% των κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Περιληπτικά, να αναφέρουμε πως το συγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ασφαλούς, συνεκτικού και διαλειτουργικού συστήματος σιδηροδρομικών μεταφορών υψηλής ποιότητας, στην εξασφάλιση προσβασιμότητας και στη βέλτιστη χρήση των αυτοκινητοδρόμων, των θαλάσσιων λιμένων και των αεροδρομίων της Ελλάδας με την κατασκευή τμημάτων και συνδέσεων που απουσιάζουν από το δίκτυο και αφετέρου στην προώθηση σειράς μεσοπρόθεσμων πρωτοβουλιών και δράσεων οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος τόσο για τους πολίτες όσο και τις επιχειρήσεις της χώρας, με την υλοποίηση επενδύσεων σε ταχέα και υπερταχέα ευρυζωνικά δίκτυα, σε ανοιχτά ασύρματα δίκτυα για την πρόσβαση όλων στο διαδίκτυο, καθώς και με την ανάπτυξη σύγχρονων δικτυακών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων οπτικών ινών και των δικτύων 5G.

Ξεκινούν δύο μεγάλα σιδηροδρομικά έργα

Στο μεταξύ η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. προχωρά στις δημοπρατήσεις δύο νέων μεγάλων έργων συνολικού προϋπολογισμού 113,5 εκ.€.

1. Εκσυγχρονισμός της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Ειδομένη (ΑΔ 713) προϋπολογισμού 46,5 εκ.€.

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση συστήματος σηματοδότησης και ECTS Level-1, καθώς και την αντικατάσταση 37 αλλαγών τροχιάς που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες σηματοδότησης. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο, μιας και αφορά στον εκσυγχρονισμό του ΤΧ1, του μεγαλύτερου σιδηροδρομικού κόμβου της χώρας.

2. Ηλεκτροκίνηση της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισα - Βόλος (ΑΔ 736) προϋπολογισμού 67 εκ.€.

Παράλληλα, γίνεται εντατική προσπάθεια για την ποιοτική και ταχεία ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σε αυτό το πλαίσιο, ολοκληρώθηκε η διαδικασία σύνταξης και έγκρισης της Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών για τις υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Τιθορέα - Δομοκός (ΑΣ 635 - 1η ΣΣΕ) προϋπολογισμού 20 εκ.€, που αφορούν κυρίως σε αντιπλημμυρικά έργα στην ευρύτερη περιοχή.