Τροχοί & TIR

Όροι εγκατάστασης ντουλάπας πίσω από τα λεωφορεία

Καθορίστηκαν με χθεσινή υπ. απόφαση οι όροι, οι τεχνικές προδιαγραφές και οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση κλειστής εξωτερικής προσθαφαιρούμενης αποσκευοθήκης, τη γνωστή μας ντουλάπα, στο πίσω μέ
Πέμπτη 17/08/2023 - 15:23
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό: Χαμακιώτης

Καθορίστηκαν με χθεσινή υπ. απόφαση οι όροι, οι τεχνικές προδιαγραφές και οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση κλειστής εξωτερικής προσθαφαιρούμενης αποσκευοθήκης, τη γνωστή μας ντουλάπα, στο πίσω μέρος των λεωφορείων.

Ορίζονται οι κατηγορίες των λεωφορείων, όπως θα δούμε στη συνέχεια, αλλά σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η εγκατάσταση της αποσκευοθήκης σε λεωφορεία που δύναται να μεταφέρουν και ορθίους, καθώς και στα λεωφορεία που υφίσταται οπίσθια θύρα κινδύνου.

Αναλυτικότερα, η εγκατάσταση της αποσκευοθήκης επιτρέπεται μόνο στις παρακάτω κατηγορίες και κλάσεις λεωφορείων και κατά περίπτωση, ήτοι:

α) Από την Κατηγορία ΙΙ: στα «Εξυπηρέτησης των πελατών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων»,

β) από την Κατηγορία ΙΙΙ: στα «Τουριστικά»,

γ) από την Κλάση ΙΙΙ: στα «Υπεραστικά» και στα «Τουριστικά»,

δ) Κλάση Β: στα «Υπεραστικά», στα «Τουριστικά» και στα «Εξυπηρέτησης των πελατών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων»

Προϋποθέσεις

Για την εγκατάσταση της αποσκευοθήκης ισχύουν οι παρακάτω απαιτήσεις:

α) Η εγκατάστασή της επιτρέπεται από τον κατασκευαστή της αποσκευοθήκης για το συγκεκριμένο λεωφορείο, το οποίο θα αποδεικνύεται από βεβαίωση ή από έντυπο κατάλογο των τεχνικών στοιχείων αυτής,

β) το ύψος της δεν υπερβαίνει το ύψος της οπίσθιας πλευράς του οχήματος,

γ) το ελάχιστο πλάτος της είναι τουλάχιστον όσο αυτό του μετατροχίου του πίσω άξονα αφαιρουμένων το πολύ 15 εκατοστών από κάθε πλευρά του οχήματος,

δ) το μέγιστο πλάτος της δεν υπερβαίνει το πλάτος της οπίσθιας πλευράς του οχήματος,

ε) η αύξηση μήκους του οχήματος μετά την εγκατάσταση δεν υπερβαίνει τα 100 εκατοστά,

στ) το χρώμα της αποσκευοθήκης είναι ίδιο με το χρώμα του αμαξώματος του οχήματος,

ζ) η αποσκευοθήκη στερεώνεται ασφαλώς στο αμάξωμα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της και την τεχνική μελέτη μηχανικού από αμαξοποιό εγκατάστασης αμαξωμάτων,

η) η αποσκευοθήκη δεν εμποδίζει την ορατότητα του οδηγού,

θ) στην περίπτωση ύπαρξης οπίσθιου παραθύρου, το ύψος της αποσκευοθήκης δεν επιτρέπεται να το καλύπτει ή/και το μειώνει ούτε να εμποδίζει τη λειτουργία του ως έξοδο κινδύνου του οχήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που αφορούν στις τεχνικές προδιαγραφές των αμαξωμάτων λεωφορείων,

ι) για τη διασφάλιση της πρόσβασης στον κινητήρα από το οπίσθιο μέρος του οχήματος, η αποσκευοθήκη οφείλει να περιστρέφεται πέριξ κάθετου άξονα χωρίς τη χρήση ειδικού εξοπλισμού και χωρίς να απαιτείται η εκκένωσή της και στη συνέχεια να ασφαλίζει (κλειδώνει) για τη θέση σε κυκλοφορία του οχήματος.

Για την εγκατάσταση της αποσκευοθήκης απαιτείται η διενέργεια τεχνικής μελέτης διπλωματούχου μηχανολόγου μηχανικού πανεπιστημιακού τομέα, ή πτυχιούχου μηχανολόγου μηχανικού τεχνολογικού τομέα, ή άλλης ειδικότητας διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανικού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών. Η ευθύνη για την πληρότητα των στοιχείων της μελέτης ανήκει ολοκληρωτικά στον μηχανικό που εκπόνησε τη μελέτη.

Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι αμαξοποιοί μπορούν να αναζητήσουν στην με αριθμό 243385 απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5085/Β/16-8-23.

PreviousNext