Παρατείνεται μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2022 η ελάχιστη διάρκεια εκτέλεσης του μεταφορικού έργου των Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό στα νησιά της χώρας πλην των νήσων Κρήτης και Εύβοιας. Η ελάχιστη διάρκεια έχει οριστεί στα 30 λεπτά.

Η παραπάνω απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλου, αφορά στην εκμίσθωση Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων, καθώς με τον νόμο 4093/2012 επιτρέπεται στα τουριστικά γραφεία και στα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, και σε εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, η ολική εκμίσθωση με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση, Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) αυτοκινήτων απαγορευομένης της μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο με τα αυτοκίνητα αυτά.