Παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Μαλιακός – Κλειδί

Πέμ, 08/09/2022 - 11:17

Λόγω συνέχισης εκτέλεσης εργασιών ενίσχυσης της υφιστάμενης γέφυρας του ποταμού Αλιάκμονα (χιλιομετρική θέση 469+560 Γ.Ε.25) του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε., στο τμήμα Μαλιακός – Κλειδί, παρατείνονται έως και την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Μαλιακός - Κλειδί.

Αναλυτικότερα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν καθ’ όλο το 24ωρο, βάσει της εγκεκριμένης Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων ως εξής:

Στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη (βόρειος κλάδος του Α.Θ.Ε.)

Αμέσως μετά το Μ.Σ.Δ. Αιγινίου, πραγματοποιείται αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της ΛΕΑ (από Χ.Θ. 466+930 έως Χ.Θ. 468+076) και στη συνέχεια πραγματοποιείται αποκλεισμός και της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας (από Χ.Θ. 468+076 έως Χ.Θ. 468+576), ενώ στη Χ.Θ. 468+576, μέσω του υφιστάμενου ΑΕΑ η κυκλοφορία εκτρέπεται συνολικά στον κλάδο προς Αθήνα και εξυπηρετείται μέσω του ανατολικού τμήματος του καταστρώματος του κλάδου προς Αθήνα μέχρι και τη Χ.Θ. 470+587. Η κυκλοφορία με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη επανέρχεται στον κλάδο προς Θεσσαλονίκη μέσω του υφιστάμενου ΑΕΑ και η κυκλοφορία αποκαθίσταται πλήρως περί τη Χ.Θ. 471+127.

Στην κατεύθυνση προς Αθήνα (νότιος κλάδος του Α.Θ.Ε.)

Από τον Α/Κ Κλειδιού πραγματοποιείται σταδιακή μείωση των διατιθέμενων στην κυκλοφορία λωρίδων και εντέλει περί τη Χ.Θ. 470+587 η κυκλοφορία προς Αθήνα πραγματοποιείται από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Από Χ.Θ. 470+587 έως και Χ.Θ. 468+908 εφαρμόζεται αμφιδρόμηση του κλάδου προς Αθήνα με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, πλάτους 3,50 μέτρων και σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της εγκεκριμένης μελέτης.

Σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας πραγματοποιείται από τη Χ.Θ. 468+908 και μέχρι τη Χ.Θ. 468+658 έχει δοθεί στην κυκλοφορία προς Αθήνα το πλήρες εύρος του καταστρώματος.