Τροχοί & TIR

Και τα αδέλφια οδηγούν ΦΙΧ αγροτών

Διευκρίνιση ως προς τα μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη ΦΙΧ μέχρι 4 τόνους που έχουν δικαίωμα να το οδηγούν παρέχει το υπ. Μεταφορών, ορίζοντας ότι και τα αδέλφια των ιδιοκτητών ΦΙΧ έχουν τη δυνατ
Τρίτη 28/02/2023 - 09:36
Κοινοποίηση στα Social Media

Διευκρίνιση ως προς τα μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη ΦΙΧ μέχρι 4 τόνους που έχουν δικαίωμα να το οδηγούν παρέχει το υπ. Μεταφορών, ορίζοντας ότι και τα αδέλφια των ιδιοκτητών ΦΙΧ έχουν τη δυνατότητα οδήγησης αυτών των φορτηγών. Σκοπός είναι η παραπέρα διευκόλυνση των αγροτών στη διακίνηση των προϊόντων τους.

Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι ως «μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη» τα οποία μπορούν να οδηγούν το ΦΙΧ στις ανωτέρω ειδικές περιπτώσεις θεωρούνται ο/η σύζυγος, τα τέκνα, οι γονείς του ιδιοκτήτη και τα αδέρφια του.

Το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο οδηγείται από τον επαγγελματία ή από προσωπικό που απασχολείται από την επιχείρηση, ή από προσωπικό που τίθεται στη διάθεση της επιχείρησης δυνάμει συμβατικής υποχρέωσης. […] Ειδικότερα, το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο μέγιστης αποδεκτής μάζας φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι τέσσερις χιλιάδες (4.000) χιλιόγραμμα, καθώς και το Φ.Ι.Χ. που έχει τεθεί σε κυκλοφορία στο όνομα «επαγγελματία αγρότη» σύμφωνα με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), ανεξαρτήτως ΜΑΜΦΟ, μπορεί να το οδηγούν και μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη του, εφόσον έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

PreviousNext